سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) با خرید نرم‌افزار BPMS دیدگاه در فهرست کاربران دیدگاه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها با نصب سیستم BPMS دیدگاه، همکاری خود را با چارگون آغاز کرد. نرم‌افزار BPMS دیدگاه ، مدیریت فرآیندها و سیستم BPMS آمیخته‌ای از علم و هنر مهندسی و معماری سازمان ، چیدمان و به گردش درآوردن فرآیندها و اطلاعات است. نرم‌افزار BPMS تنها مقوله‌ای درباره روش‌های افزایش تاثیر و بهره‌وری نیست، بلکه درباره مدیریت زنجیره اتفاقات تاثیرگذار حاصل از تصمیمات و فعالیت‌های نامحدود افراد سازمان و مشتریان آن‌ است.

امکانات سیستم BPMS دیدگاه

این نرم‌افزار امکان تعریف و مکانیزه کردن فرآیندهای خاص‌منظوره را در سازمان‌ها ایجاد می‌کند. این سیستم با یکپارچگی با نرم‌افزارها سازمان را قادر می‌کند فرآیندهای خاص منظوره خود را در راهکارهای دیدگاه طراحی کنند. دوری از هرگونه پراکندگی اطلاعاتی و رابط کاربری، تجمیع و ارائه اطلاعات به کاربر نهایی از مشخصات BPMS دیدگاه‌ست.

مزیت‌های سیستم BPMS دیدگاه

چارگون نسخه جدید نرم‌افزار BPMS دیدگاه را برای انطباق بیشتر با استانداردها و پوشش فرآیندهای اختصاصی طراحی و تولید کرده است. پیاده‌سازی هم‌زمان چند مدل از فرآیند سازمانی و زبان ساده و کارآمد از نقاط قوت نرم‌افزار BPMS است. با قابلیت گزارش‌سازی این نرم افزار برای تولید گزارش‌ دلخواه از بخش‌های مختلف، ابزاری ساده در دسترس کاربران است. جستجو و گزارش‌گیری فرم‌ها براساس فیلدهای اطلاعاتی موجود آن‌ها با ابزار نرم‌افزار BPMS دیدگاه به سادگی قابل انجام است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

کارکرد سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌ وکار (BPMS)‌

سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌ وکار (BPMS)‌ مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. این نرم‌افزار با گزارش‌های متعدد، ابزاری مطمئن برای نظارت بر تصمیم‌‌ها،اجرای تغییرات و بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود. چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل، با اهداف زیر است:

    • طراحی شامل شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب
    • مدل‌سازی شامل شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن
    • پیاده‌سازی شامل انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب
    • نظارت شامل رهگیری و کنترل اجرای فرآیند

بهینه‌سازی شامل جمع‌آوری اطلاعات درباره کارایی فرآیندها  وروش‌های بهینه‌ براساس مطالعه و مدل‌سازی دقیق کسب‌وکار سازمانی انجام می‌گیرد. در BPMS دیدگاه برخی از گزارشهای فرآیندی در راهکارهااز پیش طراحی وپیاده‌سازی شده‌ و در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند.

اشتراک گذاری :