شرکت نیواد فن مان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت فرآیندها ( BPMS ) در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیریت فرآیند کسب و کار، یک رویکرد مدیریتی نوین به منظور همسوسازی کلیه فعالیت‌های سازمان و جلب هرچه بیشتر رضایت مشتری است که با استفاده از فناوری و ابزارهای نوین اطلاعاتی میسر می‌شود.
یک فرآیند کسب و کار شامل شبکه به هم پیوسته‌ای از فعالیت‌ها با ارزش افزوده است که به منظور رسیدن به یک هدف واحد سازمانی، توسط مجریان مرتبط اجرا می‌شود؛ بنابراین هدف این نوع مدیریت، بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان است.
بنابراین گزارش، چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار از مراحل مختلفی مانند شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن، انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری برای اجرای فرآیند مطلوب، نظارت و رهگیری و کنترل و همچنین بهینه‌سازی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده درباره کارایی فرآیند و … تشکیل می‌شود.
لازم به یادآوری است؛ سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار (نرم‌افزار BPMS ) مجموعه دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است که با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد ابزاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز سازمان محسوب می‌شود.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

اشتراک گذاری :