پرش به محتوای اصلی

آموزش نرم‌افزار حقوق و دستمزد(موضوع محور)

ارتباط مکانیزه نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه موجب می‌شود اطلاعات حکمی کارکنان به طور اتوماتیک از سیستم پرسنلی دریافت شود و پس از محاسبه کارکرد با توجه به اطلاعات تردد ثبت شده در نرم افزار حضور و غیاب، محاسبات حقوق و مزایا در نرم افزار حقوق و دستمزد انجام شود.
1403/4/19
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
گواهی حضور در دوره(رایگان و الکترونیک)
این دوره مناسب چه کسانی است؟ این دوره مختص رابطین محترم بوده و با نگاه موضوع محور و با هدف آموزش موارد پرچالش به رابطین محترم آموزش داده خواهد شد
در این دوره چه مطالبی آموزش داده میشود؟ در این دوره ساخت و مغایرت گیری گزارشات پویا آموزش داده خواهد شد
ویدئو معرفی دوره
لیست مباحث دوره
بخش ها جزئیات
  • 1 ساخت و مغایرت گیری گزارشات پویا
    توضیحات
    ساخت  و ویرایش ستون ترکیبی و گروه بندی ها ،ساخت  و ویرایش الگوی پرسنل ، ساخت و ویرایش الگوی گزارش ،ساخت و ویرایش گزارش پویا ،طراحی گزارش پویا