سیستم اموال و دارایی‌های ثابت که با هدف پوشش کلیه نیازهای حیطه کاری اموال طراحی شده است، وظیفه مکانیزاسیون و مدیریت عملیات مربوط اموال سازمانی را به عهده دارد.  اطلاع دقیق از محل استقرار، انجام محاسبه خسارت و استهلاک، جایگزینی، بیمه، نقل و انتقال، بلااستفاده و استفاده مجدد، وضعیت فروش یا  اهداء اموال سازمانی، از ارکان مدیریت سرمایه سازمان‌ها است.

پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های کنترل و مدیریت اموال و ارسال گزارش‌های استاندارد در قالب نظام نوین اموال دولتی نیز از قابلیت‌های تخصصی این حوزه برای اجرا در سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار اموال و دارائی‌‌های ثابت
مزیتتوضیحات
تعریف انواع دارائی
 • تعریف و ثبت انواع دارائی با ماهیت‌ منقول و غیرمنقول
 • ثبت دارائی با ماهیت‌ مصرفی، غیر مصرفی و در حکم مصرفی
 • امکان تعریف روالهای متعدد تایید برای درخواست عملیات دارایی به تفکیک هر واحد
 • امکان تعریف ساختمان، طبقات و اتاق‌ها و تخصیص آن‌ها به واحدهای سازمانی
تعریف گروه‌های قانو‌ن‌مند دارائی
 • تعریف انواع قوانین استهلاک
 • اختصاص قوانین به اموال در قالب گروه‌بندی دارائی
تهیه صورت حساب اموال
 • تهیه نسخه الکترونیک به فرمت تایید شده در وزارت امور اقتصاد و دارائی
 • تهیه نسخه چاپی
ساختار کدینگ اموال
 • تعریف ساختار کدینگ به صورت خودکار با تعیین فرمت مورد نیاز
 • تعریف ساختار کدینگ بصورت دستی به صورت دستی
 • امکان تعریف روال شماره‌گذاری برچسب دارایی برای هر امین اموال و واحد سازمانی به صورت مجزا
هماهنگی با دستگاه‌های بارکدخوان و سیستم‌های RFID
 • برقراری ارتباط با دستگاه‌های بارکد خوان
 • تعریف دارایی و صورت‌برداری از اموال
 • ایجاد بستر ارتباطی بین سیستم‌های RFID و نرم‌افزار‌ اموال
 • امکان ورود اطلاعات ارزیابی دارائی از طریق دستگاه Data collector
ثبت صورتجلسات تغییرات اموال
 • ثبت و اسکن صورتجلسه واگذاری امانی، سند انتقال قطعی و صورتجلسه فروش اموال
 • ثبت و اسکن صورتجلسه حوادث
 • ثبت و اسکن صورتجلسه دریافت اموال واگذاری‌شده امانی
 • ثبت و اسکن صورتجلسه دریافت اموال امانی از سازمان‌های مختلف و عودت آن‌ها
تعریف سطوح دسترسی
 • تنظیم دسترسی بر اساس حیطه وظایف و مسئولیت‌های کاربران
 • امکان مشاهده لیست اموال در اختیار پرسنل از طریق منوی اداری برای کلیه پرسنل
گزارشات
 • امکان گزارشگیری از سیستم با فرمت‌های مختلف (PDF , Excel , Word)
 • امکان تعریف الگو جهت تهیه نسخه چاپی از لیست اموال در اختیار پرسنل
 • امکان تهیه گزارش در قالب‌های دلخواه
 • تهیه گزارش‌ از محل استقرار و صاحبان اموال
 • تهیه گزارش‌ از مشخصات فنی اموال امکان صدور درخواست عملیات دارایی
پیاده‌سازی دستورالعمل‌های اموال
 • هماهنگ بودن نرم‌افزار با آخرین بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

اشتراک گذاری :