معماری

لجستیک

برای پریسا که رفته باران‌ها را تماشا کند

هفته گذشته چارگون در سوگ از دست دادن ۴ همکار خود نشست که قرار بود برای انجام ماموریت کاری به یاسوج سفر کنند. پریسا سوهانی عزیز یکی از مسافران ابدی پرواز آسمان بود. او آبانماه سال ۱۳۹۰ به عنوان کارشناس ۳ استقرار، همکاری خود با چارگون را آغاز کرد و با پشتکار و توانمندی زیاد به سمت کارشناس مسئول استقرار …

ادامه نوشته »