معماری

کار حرفه‌ای

کارشناسان جوان- فرصت‌های یادگیری

بهترین اتفاقی که در روند رشد و حرفه‌ای شدن کارشناسان جوان تازه‌کار می‌تواند رخ دهد، وارد شدن به محیطی‌ست که در آن امکان فرصت‌های یادگیری، وجود داشته باشد .اقبالی که تنها در گروی قدرت ریسک‌پذیری و انعطاف سیستم‌های کاری است که کارشناسان را برای اشتغال جذب می‌کنند. در بسیاری مواقع عدم انعطاف‌پذیریِ رویه‌های جاری در شرکت‌ها -که کم‌کم به شکل …

ادامه نوشته »