بهترین اتفاقی که در روند رشد و حرفه‌ای شدن یک کارشناس تازه‌کار می‌تواند رخ دهد، وارد شدن به محیطی‌ست که در آن امکان کسب تجربه و یادگیری، وجود داشته باشد. اقبالی که تنها در گروی قدرت ریسک‌پذیری و انعطاف سیستم‌های کاری است که کارشناسان را برای اشتغال جذب می‌کنند.

در بسیاری مواقع عدم انعطاف‌پذیریِ رویه‌های جاری در شرکت‌ها -که کم‌کم به شکل قانونی نانوشته در حال اجرا و انجام می‌باشند- باعث می‌شود، سیستم به شکلی خشک و خشن با ایده‌ها برخورد کند و این رویکرد گاهی حتی به حذف رویه‌های نو (با هر اندازه‌ میزان ریسک) و سرخوردگی و دلسردی نیروهای جوان و تازه‌کار منتج می‌شود. اتفاقی که شاید برای بسیاری از کارشناسان با انگیزه رخ‌ داده و نگاه نیروهای جوان را نسبت به مسایل مختلف دنیای کسب‌ و کار عوض کرده باشد.

با توجه به این توضیحات، بهترین حالت در ابتدای ورود به بازار کار برای دانش‌آموختگان، ورود به سیستمی منعطف، پویا و رو به رشد است. سیستمی که به استقبال تغییرات می‌رود و نه تنها از ریسک‌ استقبال می‌کند، بلکه ایستایی و جلوگیری از دگرگونی را سمی برای کسب‌ و کار خود می‌داند. رویکردی که نیروی انسانی را ناچار به زایش افکار جدید و کارامد می‌کند. در چنین شرایطی بستری فوق‌العاده برای رشد انگیزه و تولد و گسترش ایده‌های نو مهیا می‌شود و زمانی که در کنار این حرکت رو به جلو، ارزش‌هایی مانند کار تیمی و تبادل نظر و نقش نظارتی و مشورتی نیروی با تجربه‌تر افزوده شود، محیطی ایده‌آل برای کارشناسان تازه‌کار شکل خواهد گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به عنوان مثال، در یکی از تجارب شخصی از این دست در واحد روابط‌عمومی، پیشنهاد جدیدی برای بهبود فرآیند اطلاع‌رسانی در سطح شرکت مطرح شد که حمایت و پشتیبانی مدیران از اجرای این طرح، نه تنها منجر به ایجاد کانال‌های جدید و موثر اطلاع‌رسانی داخلی گردید، بلکه تاثیر محسوسی بر ارتقاء عملکرد واحد روابط عمومی نیز داشت.

اینگونه به نظر می‌رسد که از طریق توجه و حمایت از طرح‌هایی که ابتدا خام و خالی از نکات کارآمد به نظر می‌رسند، بستری مطمئن و قابل اتکا برای پیشرفت و تکامل در شرکت مهیا می‌گردد.

اشتراک گذاری :