ارزیابی نظرات و بازخوردهای کارمندان و مخاطبان، یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌ها است. با پیشرفت و توسعه روز افزون تکنولوژی و جایگزینی روال‌های مکانیزه با روال‌های دستی که دارای سرعت بیشتر و خطای انسانی کمتری می‌باشد، بهره‌گیری سازمان‌ها و ادارات از ابزارهای نظرسنجی خودکار به منظور تسریع ثبت نظرات و تحلیل دیدگاه‌ها و نقطه نظرات امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

استفاده از نرم افزار نظرسنجی «دیدگاه»، امکان ایجاد نظرسنجی به صورت کاغذی و یا غیرکاغذی و همچنین مشاهده نتایج و اطلاعات نظرسنجی در قالب گزارشات متعدد را به کاربر می‌دهد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار نظرسنجی
مزیتتوضیحات
برگزاری انواع نظرسنجی
 • امکان تعریف طبقه‌بندی‌های مختلف سئوالات
 • امکان تعریف الگوهای مختلف پاسخ به سئوالات
 • امکان مدیریت کلیه سئوالات نظرسنجی و نحوه پاسخ‌دهی به سئوالات گوناگون
 • امکان تعریف الگوی نظرسنجی همراه با مشخص نمودن امکان استفاده به صورت محرمانه و یا کاغذی
 • امکان استفاده از الگوی نظرسنجی بصورت کاغذی و تخصیص کد مربوطه
 • امکان تخصیص گروهی فرم‌های نظرسنجی به افراد
انتقال اطلاعات
 • امکان تعریف و انتقال سئوالات از طریق فایل اکسل به بانک سئوالات
 • امکان دریافت سئوالات از طریق فایل اکسل از بانک سئوالات
ارائه گزارشات تحلیلی
 • امکان دریافت گزارش بر اساس تعداد و درصد امتیازات نسبت به پاسخ سئوالات
 • امکان دریافت گزارش آماری از جامعه هدف
 • امکان دریافت گزارش حداقل و حداکثر و میانگین امتیازات

 

اشتراک گذاری :