خزانه‌داری

 خزانه‌داری

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد، یکی از نگرانی‌های اصلی مسئولین مالی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در مؤسسات را در درجه‌ی بالایی از اهمیت قرار می‌دهد. از قابلیت‌های سیستم خزانه‌داری می‌توان به ایجاد تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ی وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی اشاره نمود.

سیستم خزانه‌داری «دیدگاه» به‌عنوان بستر اصلی ارتباط سیستم‌های مالی این مجموعه، با داشتن قابلیت ارتباط با سایر سیستم‌ها، می‌تواند با کنترل ثبت دریافت و پرداخت‌ها، نقش اساسی خود را در نگهداری اطلاعات کنترلی مالی و مدیریت منابع به نحو مطلوبی انعکاس دهنده وضعیت مالی سازمان باشد.

ویژگی‌های نرم‌افزار خزانه‌داری
مزیتتوضیحات
ساختار پویای اطلاعات
 • تعریف خزانه‌های مختلف و تعیین دسترس‌های مجزا برای هر خزانه
 • تعریف انواع ارز، ارز پایه و نرخ‌نامه
 • تعریف اطلاعات اولیه مانند ثبت بانک و شعبه، نرخ نامه و انواع حساب‌های بانکی
 • تعریف انواع حساب‌های بانکی شخصی و سازمانی و همچنین ثبت تراکنش‌های بانکی
 • تعریف انواع درخواست‌های دریافت و پرداخت و اولویت‌بندی آنها
 • تعریف گردش‌های کاری متفاوت برای انواع درخواست و دستور
 • تعریف بابت‌ها و مراجع دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • امکان تعریف انواع اضافات و کسور بر اساس بابت‌ها
 • امکان تعریف فیلد تکمیلی بر اساس گروه‌های بابت
 • امکان ایجاد یک صندوق با ارزهای متفاوت
مدیریت چک و صندوق
 • امکان مدیریت صندوق توسط صندوقداران متعدد
 • امکان مدیریت انواع چک‌های روز و مدت‌دار دریافتی/پرداختی
 • امکان دریافت/پرداخت انواع چک‌های روز/مدت‌دار و مدیریت آن
مدیریت انتقال و تضمین
 • ثبت اسناد مرتبط به عنوان تضامین اخذ شده یا ارائه ‌شده
 • ثبت درخواست اخذ و ارائه تضمین
 • امکان اختصاص اولویت به درخواست‌های اخذ و ارائه تضمین
 • سفارشی‌سازی گردش کار درخواست‌ها با توجه به روال‌های سازمانی
مدیریت تنخواه
 • ثبت انواع تنخواه و بابت‌های مجاز برای تنخواه
 • تعریف تنخواه و تعیین تنخواه‌داران
 • ثبت صورت خلاصه تنخواه
گزارش
 • تعریف انواع الگوهای چاپی مورد نیاز
 • گزارش آنالیز اشخاص طرف حساب
 • گزارش آنالیز صندوق
 • گزارش آنالیز حساب
 • گزارش گردش انواع چک‌های دریافتی و صادره
 • تعریف گزارش‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار گزارش‌ساز