خزانه‌داری

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد، یکی از نگرانی‌های اصلی مسئولین مالی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در مؤسسات را در درجه‌ی بالایی از اهمیت قرار می‌دهد. از قابلیت‌های سیستم خزانه‌داری می‌توان به ایجاد تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ی وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی اشاره نمود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

سیستم خزانه‌داری «دیدگاه» به‌عنوان بستر اصلی ارتباط سیستم‌های مالی این مجموعه، با داشتن قابلیت ارتباط با سایر سیستم‌ها، می‌تواند با کنترل ثبت دریافت و پرداخت‌ها، نقش اساسی خود را در نگهداری اطلاعات کنترلی مالی و مدیریت منابع به نحو مطلوبی انعکاس دهنده وضعیت مالی سازمان باشد.

ویژگی‌های نرم‌افزار خزانه‌داری
مزیتتوضیحات
ساختار پویای اطلاعات
 • تعریف خزانه‌های مختلف و تعیین دسترس‌های مجزا برای هر خزانه
 • تعریف انواع ارز، ارز پایه و نرخ‌نامه
 • تعریف اطلاعات اولیه مانند ثبت بانک و شعبه، نرخ نامه و انواع حساب‌های بانکی
 • تعریف انواع حساب‌های بانکی شخصی و سازمانی و همچنین ثبت تراکنش‌های بانکی
 • تعریف انواع درخواست‌های دریافت و پرداخت و اولویت‌بندی آنها
 • تعریف گردش‌های کاری متفاوت برای انواع درخواست و دستور
 • تعریف بابت‌ها و مراجع دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • امکان تعریف انواع اضافات و کسور بر اساس بابت‌ها
 • امکان تعریف فیلد تکمیلی بر اساس گروه‌های بابت
 • امکان ایجاد یک صندوق با ارزهای متفاوت
مدیریت چک و صندوق
 • امکان مدیریت صندوق توسط صندوقداران متعدد
 • امکان مدیریت انواع چک‌های روز و مدت‌دار دریافتی/پرداختی
 • امکان دریافت/پرداخت انواع چک‌های روز/مدت‌دار و مدیریت آن
مدیریت انتقال و تضمین
 • ثبت اسناد مرتبط به عنوان تضامین اخذ شده یا ارائه ‌شده
 • ثبت درخواست اخذ و ارائه تضمین
 • امکان اختصاص اولویت به درخواست‌های اخذ و ارائه تضمین
 • سفارشی‌سازی گردش کار درخواست‌ها با توجه به روال‌های سازمانی
مدیریت تنخواه
 • ثبت انواع تنخواه و بابت‌های مجاز برای تنخواه
 • تعریف تنخواه و تعیین تنخواه‌داران
 • ثبت صورت خلاصه تنخواه
گزارش
 • تعریف انواع الگوهای چاپی مورد نیاز
 • گزارش آنالیز اشخاص طرف حساب
 • گزارش آنالیز صندوق
 • گزارش آنالیز حساب
 • گزارش گردش انواع چک‌های دریافتی و صادره
 • تعریف گزارش‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار گزارش‌ساز

اشتراک گذاری :