در ادامه مطالب مرتبط به آموزش BPMN به مرور Inclusive Gateway می‌پردازیم. در مطلب قبلی آموزش Exclusive Gateway همراه با مثال و ویدئو شرح دادیم.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

(درگاه جامع) Inclusive Gateway: برای مدل‌سازی تصمیماتی در فرآیند به کار می‌رود که امکان تحقق بیش از یک نتیجه در بررسی شرط وجود داشته باشد.

نماد Inclusive Gateway

درگاه Inclusive مشابه درگاه Parallel جهت ایجاد مسیرهای موازی استفاده می‌شود. اما برخلاف درگاه موازی که همه مسیرهای پس از درگاه، بدون بررسی شرط فعال می‌شوند. در Inclusive Gateway بر اساس شرایط تعریف شده، توکن فرآیند می‌تواند از یک تا همه مسیرها خارج شود. این دروازه با عنوان دروازه “OR” نیز نام‌گذاری می‌شود و با نماد زیر نمایش داده می‌شود.

Inclusive Gateway
Inclusive Gateway

وبینار bpms

Inclusive Gateway در حالت واگرایی

Inclusive Gateway را می‌توان به عنوان ترکیبی خاص از Exclusive Gateway و Parallel Gateway در نظر گرفت. همانند درگاه انحصاری (Exclusive) می‌توان شرط‌هایی را برای تعیین مسیر فرآیند لحاظ کرد و همانند درگاه موازی (Parallel) می‌تواند بیش از یک مسیر پس از درگاه فعال باشد. یعنی زمانی که در یک فرآیند قرار می‌گیرد تمامی شرط‌ها را چک می‌کند و بر اساس برقراری شروط می‌تواند یک و یا بیش از یک مسیر را انتخاب نماید. اگر هیچ یک از شرط‌ها برقرار نبود، مسیر پیش‌فرض برای ادامه در نظر گرفته می‌شود.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

Inclusive Gateway در حالت همگرایی

از درگاه جامع (Inclusive Gateway) در حالت همگرایی نیز استفاده می‌شود. منطق رفتاری آن مانند همگرایی در Parallel Gateway است. یعنی درگاه جامع در حالت همگرایی منتظر رسیدن تمام توکن‌های فرآیند می‌ماند که به درگاه منتهی می‌شوند، پس از رسیدن آخرین توکن، مسیر فرآیند ادامه می‌یابد.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

هنگام استفاده از این دروازه باید بررسی شود که آیا حالتی ممکن است پیش بیاید که هیچ یک از شروط مسیرهای خروجی دروازه برقرار نباشد. در صورت برقرار نبودن شرط هیچ یک از مسیرهای خروجی، حالت بن‌بست در فرآیند رخ می‌دهد. برای جلوگیری از این بن‌بست در این دروازه‌ها بهتر است فرآیند طوری طراحی شود که حداقل عبارت شرطی یکی از مسیرها True باشد.

بررسی یک مثال با استفاده Inclusive Gateway

برای بررسی بیشتر Inclusive Gateway یک مثال را بررسی می‌کنیم. فرآیند ساده شده هماهنگی سفر را در نظر بگیرید. فرآیند با ثبت‌نام در سایت مسافرتی آغاز می‌شود. در مرحله بعد خریدار رزرو هتل و پرواز را انجام می‌دهد و همچنین وسیله نقلیه برای رفتن رفت و آمد در شهر مبدأ اجاره می‌کند و سپس پرداخت را انجام می‌دهد. در نگاه اول این فرآیند می‌تواند به صورت زیر با استفاده از زبان مدلسازی BPMN طراحی شود.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

اما در شرایط واقعی فعالیت‌های مربوط به رزرو هتل، رزرو پرواز و اجاره ماشین می‌توانند مستقل از هم به صورت موازی صورت بگیرند.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

در صورتی که از Parallel Gateway برای طراحی این فرآیند استفاده شود فعالیت‌های رزرو هتل، رزرو پرواز و اجاره وسیله نقلیه به صورت موازی قابل اجرا هستند، اما در این شرایط لازم است که هر سه فعالیت اجرا شود تا فرآیند ادامه پیدا کند. در صورتی که شخص اجرا کننده فرآیند قصد داشته باشد از بین سه فعالیت مورد اشاره تعدادی را فقط اجرا کند این طراحی مانع کار می‌شود.

به عنوان مثال فرد تصمیم بگیرد در شهر محل اقامت از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند دیگر نیازی به اجاره وسیله نقلیه ندارد یا اگر قصد داشته باشد که با خودروی شخصی به شهر محل اقامت برود، دیگر نیازی به اجرای فعالیت اجاره خودرو و رزرو پرواز ندارد.

باید توجه داشت که استفاده  از Exclusive gateway در این شرایط اشتباه است. اگر شما فرآیند را به صورت زیر ترسیم کنید، تنها مجوز اجرای یکی از فعالیت‌ها را داده‌اید.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

در حالی که طبق سناریو‌های مورد بحث این امکان وجود دارد که فرد دو یا حتی سه فعالیت را از بین فعالیت‌ها بعد از gateway اجرا کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

Inclusive Gateway در مثال فرآیند هماهنگی سفر

راهکار درست برای طراحی این فرآیند استفاده از درگاه جامع (Inclusive Gateway) است. در این شرایط بسته به شروط تنظیم شده این احتمال وجود دارد که یک، یا دو و یا حتی سه فعالیت پس از Gateway اجرا گردد.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

البته طرح فوق هنوز یک مشکل منطقی دارد. اگر فرد قصد داشته باشد که فقط فعالیت‌ها رزرو هتل و رزرو پرواز را انجام دهد. دو توکن مستقل به سراغ این فعالیت‌ها می‌رود و فعالیت اجاره ماشین فعال نمی‌شود. در این نوع طراحی در صورتی که یکی از فعالیت‌‌های دارای توکن به عنوان مثال فعالیت رزرو هتل انجام شود. فرآیند به سراغ فعالیت پرداخت می‌رود، بدون اینکه منتظر تکمیل فعالیت رزرو پرواز بماند.

با استفاده از Inclusive Gateway به صورت همگرا می‌توان فعالیت را وادار کرد که منتظر تکمیل تمام توکن‌های فعالی بعد از Inclusive Gateway واگرا بماند. بر اساس طراحی BPMN درگاه همگراه جامع از تعداد توکن‌های فعال درگاه واگرا جامع خود آگاه است.

آموزش Inclusive Gateway در BPMN
آموزش Inclusive Gateway در BPMN

 

 

درخواست دموی نرم افزار BPMS دیدگاه

فرم درخواست دموی نرم‌افزارهای دیدگاه
فرم درخواست دموی نرم‌افزارهای دیدگاه

 

مطالب مرتبط با معرفی نمادهای BPMN:

نشانگر Loop در مدلسازی BPMN

آموزش Exclusive Gateway در BPMN

آموزش Gateway و Parallel Gateway در BPMN

آموزش Script Task و Service Task در BPMN

آموزش مفاهیم User Task و Manual Task در BPMN

آموزش مفاهیم Pool و Lane در زبان مدلسازی BPMN

آموزش مفاهیم Send Task و Receive Task در BPMN

آموزش Embedded Subprocess و Call Activity در BPMN

BPMN چیست؟

اشتراک گذاری :