رئیس اداره امور اجرایی مدیریت فاوا در بانک توسعه صادرات ایران معتقد است‌: استقرار نرم‌افزار قراردادها از راهکار مالی دیدگاه در این بانک، شفافیت مالی به همراه داشته است.

مهندس احمدی به استقرار نرم‌افزارهای خرید و تدارکات، انبارداری و نرم‌افزار قراردادهای دیدگاه در بانک توسعه صادارت ایران اشاره کرد و گفت: شفافیت مالی در هزینه‌ها و بودجه‌ریزی اعتبارات، ارزش‌افزوده نرم‌افزارهای مالی دیدگاه هستند.
وی خاطرنشان کرد: تا پیش از استقرار نرم‌افزار قراردادهای دیدگاه به روشی کاملا سنتی و از فرم پیش‌نویس در سیستم مکاتبات اتوماسیون اداری نظرات واحدهای مرتبط را دریافت می‌کردیم و پس از آن برای انعقاد قرارداد یا استعلام‌ها به صورت مستقیم اقدام می‌کردیم.
به گفته وی، اطلاعات و گزارش‌های آماری قراردادهای انجام شده نیز در فایل اکسل جمع آوری و نگهداری می‌شدند تا در صورت لزوم به مدیران ارائه شود.
رییس اجرایی مدیریت فاوا در بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: در حوزه خرید و تدارکات نیز همین روش سنتی و غیرسیستمی حاکم بود.
وی اضافه کرد: کاربران در صورت نیاز به یک کالا، فرم پیش‌نویسی را در سیستم مکاتبات تکمیل و به اداره تدارکات ارسال می کردند. پس از آن دیگر به صورت غیرسیستمی عمل می‌شد و کالاها تهیه و به اداره تدارکات ارسال می‌شدند تا توزیع شوند.
مهندس احمدی تاکید کرد: در حال حاضر همه این فرآیندها با نرم‌افزارهای اختصاصی، هر ۳ حوزه مکانیزه شده‌اند و به دلیل یکپارچگی سیستم‌های دیدگاه در همه حوزه‌ها قابلیت کاربردی و بهره‌برداری دارند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

رییس اداره امور اجرایی مدیریت فاوا در بانک توسعه صادرات ایران، قابلیت گزارشگیری را مهمترین ارزش افزوده نرم‌افزار قردادها از راهکار مالی دیدگاه دانست.
وی گفت: تا پیش از این نرم‌افزار در زمینه گزارش‌های کلی مثل عملکرد سالانه به ویژه در حوزه قراردادها و هزینه‌کردها، مشکلات زیادی داشتیم.
به گفته وی، گزارشگیری از فایل‌های اکسل به دلیل تجمیع و انباشت اطلاعات امکانپذیر نیست.
مهندس احمدی خاطرنشان کرد:‌ استقرار سیستم خرید و تدارکات نیز چرخه درخواست کالا تا تحویل آن را کاملا مکانیزه کرده است. کاربر درخواست سیستمی خود را به حوزه فنی ارسال می‌کند که پس از تایید به حوزه اجراییات و سپس برای تعیین کارگزار به دایره خرید و در نهایت به ریاست اجرایی مدیریت فاوا ارسال می‌شود. با تایید کارپرداز مرحله خرید کالا و توزیع آن در دستور کار قرارمی‌گیرد.
به گفته وی، سیستمی شدن کلیت این چرخه، سرعت، دقت و مطلوبیت انجام کار را افزایش داده است.
وی همکاری کارشناسان چارگون با مدیران بانک برای استقرار مناسب سیستم‌ها و بهره‌وری مطلوب از آنها را فوق‌العاده و حرفه‌ای توصیف کرد.
مهندس احمدی تصریح کرد:‌ معتقدم با کاربری بیشتر سیستم‌ها نیازهای ما برای پوشش مکانیزه در بانک تغییرات بیشتری خواهند یافت که مطمئنا کارشناسان چارگون در این راه به ما کمک خواهند کرد.
وی چارگون را شرکتی کارآمد در حوزه نرم‌افزارهای سازمانی و دارای شخصیتی حرفه‌ای دانست و گفت: بکارگیری سیستم‌ها و تسهیل مدیریت فرآیندها مقاومت سازمانی در جایگزینی و تغییر سیستم‌ها را به طور کامل از بین برده است و همکاران ما همراهی و همکاری مناسبی برای استفاده مطلوب از سیستم‌ها دارند.

درخواست دموی نرم‌افزارهای مالی دیدگاه

اشتراک گذاری :