خرید و تدارکات

برنامه‌ریزی و سامان‌دهی فرآیند خرید و تأمین کالا و خدمات، به گونه‌ای که بهترین انتخاب با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت برای سازمان انجام شود، فعالیتی پیچیده و زمان‌بر است. نرم‌افزار خرید و تدارکات به عنوان یکی از نرم‌افزارهای حوزه «لجستیک»، به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای واحد تدارکات در سازمان‌های دولتی و خصوصی طراحی شده است.

در طراحی و توسعه این محصول نرم‌افزاری سعی شده است تا علاوه بر توجه به مسائل فنی، به مسائل و موارد مطرح در محیط عملیاتی نیز توجه شود و از آنجا که سطح موجودی انبار در نقطه بهینه و مطلوب در نظر گرفته می‌شود، کمک شایانی به کاهش هزینه‌های خرید و در نهایت سودآوری سازمان می‌شود.

این سیستم به تصمیم‌گیری مدیران در انتخاب بهترین منبع برای تهیه مناسب‌ترین کالا یاری رسانده و فرآیندهای کاری مرتبط را تسهیل می‌کند. همچنین ضمن برقراری ارتباط با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه روال‌های درون سازمانی را نیز در این حوزه مکانیزه می‌نماید.

ویژگی‌های نرم‌افزار خرید و تدارکات
مزیتتوضیحات
گردش مکانیزه درخواست‌های خرید
 • صدور درخواست خرید توسط کارمندان با توجه به سطوح دسترسی
 • صدور درخواست خرید توسط انبار بر اساس درخواست‌های کالا از انبار
 • صدور درخواست خرید توسط انبار بر اساس کسری موجودی انبار
 • امکان بومی‌سازی‌ مسیر گردش مکانیزه درخواست‌ها با توجه به روال‌های سازمانی
 • امکان تعریف تاریخچه انواع خرید بر اساس سه گروه اصلی خرد، متوسط و کلان
 • تعیین دسترسی مسئولان خرید به کالاها، خدمات، انواع خرید،‌ مجوزها وکمیسیون‌ها
امکان ثبت سفارش خرید
 • ثبت سفارش و تعیین روال خرید (مستقیم، کمسیون، مناقصه، استعلام)
 • تعیین کمیسیون‌های خرید یک سفارش خرید
 • امکان درج اطلاعات مناقصه/ترک تشریفات بر روی سفارش خرید
 • امکان درج اطلاعات قرارداد بر روی سفارش خرید
 • امکان درج اطلاعات تامین اعتبار بر روی سفارش خرید
 • امکان تعیین استعلام خرید برای سفارش خرید
 • امکان تعیین تامین کننده سفارش خرید
امکان گروه‌بندی ارائه کنندگان کالا و خدمات
 • دسته‌بندی فروشندگان بر اساس نیاز واحد تدارکات
 • تخصیص کالا و خدمات به فروشندگان
امکان تهیه صورت حساب کارپردازان
 • تهیه صورت حساب بر اساس خرید‌های انجام شده به تفکیک کارپرداز به صورت خودکار
سطوح دسترسی قابل تعریف
 • تنظیم دسترسی بر اساس حیطه وظایف و مسئولیت‌های کاربران