برنامه‌ریزی و سامان‌دهی فرآیند خرید و تأمین کالا و خدمات، به گونه‌ای که بهترین انتخاب با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت برای سازمان انجام شود، فعالیتی پیچیده و زمان‌بر است. نرم‌افزار خرید و تدارکات به عنوان یکی از نرم‌افزارهای حوزه «لجستیک»، به منظور مکانیزه کردن فرآیندهای واحد تدارکات در سازمان‌های دولتی و خصوصی طراحی شده است.

در طراحی و توسعه این محصول نرم‌افزاری سعی شده است تا علاوه بر توجه به مسائل فنی، به مسائل و موارد مطرح در محیط عملیاتی نیز توجه شود و از آنجا که سطح موجودی انبار در نقطه بهینه و مطلوب در نظر گرفته می‌شود، کمک شایانی به کاهش هزینه‌های خرید و در نهایت سودآوری سازمان می‌شود.

این سیستم به تصمیم‌گیری مدیران در انتخاب بهترین منبع برای تهیه مناسب‌ترین کالا یاری رسانده و فرآیندهای کاری مرتبط را تسهیل می‌کند. همچنین ضمن برقراری ارتباط با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه روال‌های درون سازمانی را نیز در این حوزه مکانیزه می‌نماید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های نرم‌افزار خرید و تدارکات
مزیتتوضیحات
گردش مکانیزه درخواست‌های خرید
 • صدور درخواست خرید توسط کارمندان با توجه به سطوح دسترسی
 • صدور درخواست خرید توسط انبار بر اساس درخواست‌های کالا از انبار
 • صدور درخواست خرید توسط انبار بر اساس کسری موجودی انبار
 • امکان بومی‌سازی‌ مسیر گردش مکانیزه درخواست‌ها با توجه به روال‌های سازمانی
 • امکان تعریف تاریخچه انواع خرید بر اساس سه گروه اصلی خرد، متوسط و کلان
 • تعیین دسترسی مسئولان خرید به کالاها، خدمات، انواع خرید،‌ مجوزها وکمیسیون‌ها
امکان ثبت سفارش خرید
 • ثبت سفارش و تعیین روال خرید (مستقیم، کمسیون، مناقصه، استعلام)
 • تعیین کمیسیون‌های خرید یک سفارش خرید
 • امکان درج اطلاعات مناقصه/ترک تشریفات بر روی سفارش خرید
 • امکان درج اطلاعات قرارداد بر روی سفارش خرید
 • امکان درج اطلاعات تامین اعتبار بر روی سفارش خرید
 • امکان تعیین استعلام خرید برای سفارش خرید
 • امکان تعیین تامین کننده سفارش خرید
امکان گروه‌بندی ارائه کنندگان کالا و خدمات
 • دسته‌بندی فروشندگان بر اساس نیاز واحد تدارکات
 • تخصیص کالا و خدمات به فروشندگان
امکان تهیه صورت حساب کارپردازان
 • تهیه صورت حساب بر اساس خرید‌های انجام شده به تفکیک کارپرداز به صورت خودکار
سطوح دسترسی قابل تعریف
 • تنظیم دسترسی بر اساس حیطه وظایف و مسئولیت‌های کاربران

اشتراک گذاری :