شهرداری لواسان همکاری خود را با شرکت چارگون از مهر سال 1401 و با استقرار نرم افزارهای حوزه لجستیک از جمله نرم افزار انبار و حسابداری انبار، نرم افزار مدیریت اموال و نرم افزار خرید و تدارکات آغاز کرد. با شروع این همکاری 150 کاربر عمومی و 3 کاربر تخصصی به مجموع کاربران مجموعه نرم افزارهای دیدگاه اضافه شد.

فرآیندهای اجرا شده توسط تیم فنی چارگون در شهرداری لواسان

تیم راهکار لجستیک چارگون چندین فرآیند از جمله فرآیند درخواست کالا از انبار، فرآیند خرید خدمت و فرآیند خرید کالا را در شهرداری لواسان پیاده‌سازی کرد. بومی‌سازی و پیاده‌سازی فرآیندها متناسب با فرآیندهای موجود در سازمان مشتری و درخواست مشتری از جمله چالش‌هایی بود که شهرداری لواسان پیش از استقرار نرم افزارهای حوزه لجستیک چارگون با آنها مواجه بود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مشکلات شهرداری لواسان پیش از همکاری با شرکت چارگون

به دلیل آنکه فرآیند درخواست کالا و خرید به صورت دستی و با فرم‌هایی بوده که توسط دبیرخانه ثبت می‌شده است. مفقود شدن فرم درخواست و همچنین عدم امکان پیگیری درخواست توسط درخواست‌کننده در حین فرآیندهای شهرداری لواسان مشکلات زیاد را به وجود آورده بود. ثبت فرم‌ها نیز در دبیرخانه باعث افزایش کار دبیرخانه شده بود. سیستم‌های چارگون با قرار دادن امکانات زیر در اختیار شهرداری لواسان، مشکلات و چالش‌هایی را که این سازمان پیش از این با آنها مواجه شده بود از بین بردند. این امکانات عبارتند از:

  • امکان ثبت درخواست کالا و خدمات به صورت سیستمی و حذف فرم‌های کاغذی و کم شدن کار دبیرخانه
  • امکان ردیابی درخواست توسط درخواست‌کننده و عدم مفقود شدن فرآیند درخواست
  • انسجام پیدا کردن درخواست‌ها و امکان ردیابی سریع و گزارش‌گیری توسط مسئولین

امکانات نرم افزارهای حوزه لجستیک چارگون

  • امکان استفاده از کارتابل بررسی درخواست و مشاهده موجودی کالا در انبار در زمان تأیید
  • امکان چاپ بارکد اموال به صورت تفکیکی و تجمیعی
  • امکان تعریف روال درخواست خرید و سفارش خرید به ازای نوع کالا و خدمت

درخواست دموی نرم افزارهای دیدگاه در بستر وب و موبایل

اشتراک گذاری :