نرم‌افزارهای راهکار لجستیک دیدگاه شامل نرم‌افزارهای انبار، خرید و تدارکات و اموال و همچنین اپلیکیشن جمعدار همراه  و سیستم‌هایی از راهکارهای منابع انسانی و مالی در دانشگاه جهرم استقرار یافتند.

 

نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه

مدیریت متمرکز و آنلاین دارایی‌های سازمان باتوجه به تاثیر مستقیم بر بهره وری و درآمد سازما‌ن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همین امر لزوم استفاده از نرم‌افزارهای جامع و یکپارچه در راهکار لجستیک دیدگاه را برجسته‌تر می‌کند.
اداره کارآمد انواع انبارها با پراکندگی جغرافیایی، کنترل دقیق ورود و خروج کالاها، پیگیری و رهگیری موجودی کالا و وضعیت اموال و دارائی‌های ثابت، نیازمند ابزار راهبردی و سیستم‌های کارآمد و متناسب با فناوری روز هستند.
نرم‌افزارهای راهکار لجستیک دیدگاه با استفاده از نرم‌افزارهای وب و موبایل امکاناتی برای مدیریت فرآیندهای مدیریت کالا و خدمات در سیستم‌های انبار و اموال در سازمان‌ها و شرکت‌ها فراهم می‌کند. این مجموعه نر‌م‌افزاری امکان کاربری مستقل در انبارهای غیرمتمرکز را فراهم می‌کند و در کنار استقلال عملیاتی، امکان مدیریت مرکزی و دریافت گزارشات و اطلاعات تجمیعی مورد نیاز در هر لحظه میسر خواهد بود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 مزیت‌ها:

فرآیند‌محور کردن مدیریت کالا خدمات و دارایی‌ها از جمله اصولی است که معمولا در سازمان‌ها مغفول واقع می‌‌شوند. در محصولات دیدگاه تلاش شده است تا برای ترغیب سازمان‌های بهره‌بردار اهمیت ویژه‌ای به پیاده‌سازی این اصل در راهکار لجستیک، مبذول شود. این توجه ویژه را می‌توان در جنس طراحی محصولات دیدگاه به خوبی مشاهده کرد.
مثلا در طراحی اپلیکیشن جمع‌دار رویکردی فرآیند‌محور، تعبیه شده که در آن علاوه بر کیفیت و کارآمدی اپلیکیشن و خدمات‌دهی به سازمان‌های مشتری‌، به کارکرد تعاملی این برنامه‌ها و ایجاد یک خط مشخص فرآیند محور که از کارمند شروع و به کارمند ختم شود، نیز توجه شده است.
به این معنی که یک کارمند از هر بخش و واحدی در سازمان می‌تواند با استفاده از اپ انبار دیدگاه، لیست اموال و دارایی‌های در اختیار خود را ببیند، درخواست کالا بدهد و همچنین وضعیت درخواست کالاهایش را پیگیری کند‌؛ این درحالی است که همزمان مدیران مجموعه نیز بر روی همه این فرآیندها نگرش کنترلی دارند.

دموی راهکار لجستیک و نرم‌افزارهای انبار و اموال

اشتراک گذاری :