معماری

فناوری اطلاعات

قدرت و اهمیت پرسونال برندینگ در سازمان‌ها

پرسونال برندینگ

نام تجاری پیش از این تنها منحصر به کسب‌وکار بود که بخشی کلیدی از استراتژی یک شرکت برای ایجاد آگاهی و افزایش سهم بازار به شمار می‌رفت. اما امروزه، پرسونال برندینگ کارکنان به همان اندازه برای موفقیت یک سازمان مهم هستند که برند شرکتی آن. البته ممکن است در مورد سرمایه‌گذاری در برندهای شخصی کارمندان تردید اولیه‌ای وجود داشته باشد. …

ادامه نوشته »

سازمان خلاق چیست؟

کارآمدی و بهره وری در استفاده از منابع سازمان بررسی موشکافانه نوآوری سازمانی و یافتن پاسخ مناسب برای سوال سازمان خلاق چیست؟ بستگی دارد. شرکت های موفق و سازمان‌های خلاق گرچه ممکن است از نظر محصولات و خدماتی که ارائه می دهند متفاوت باشند، اما اغلب ویژگی‌هایی دارند که به موفقیت آنها کمک می کند. صاحبان مشاغل و مدیران سازمان‌ها …

ادامه نوشته »

تحول دیجیتالی بدون نرم‌افزار BPMS و تنها با ERP محقق نمی‌شود

تحول دیجیتالی تحول دیجیتالی (Digital Transformation) تغییری شگرف در عملکرد یک سازمان با استفاده از فناوری‌های تحول آفرین از جمله فناوری اطلاعات است. مدیرانی که به تحول دیجیتالی فکر می‌کنند باید به این نکته هم توجه داشته باشند که استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای فناوری اطلاعات از جمله نرم‌افزار‌ BPMS و ERP، به تنهایی به تحول دیجیتالی در سازمان منجر …

ادامه نوشته »

ادغام مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (‌BPM) و چرخه DMAIC شش سیگما

بسیاری از شرکت‌ها در بکارگیری فرایندهای کسب‌وکار (‌BPM) و چرخه DMAIC شش سیگما (6 Sigma) سردرگم هستند. در واقع برخی از سازمان‌ها حتی برنامه‌های موازی شش سیگما و مدیریت فرایند کسب و کار دارند که توسط واحدهای مختلف سازمانی اجرا می‌شوند. در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها از رکود اخیر آسیب دیدند، اما بسیاری از شرکت‌ها ناگزیر شدند تا فرایندهای …

ادامه نوشته »