معماری

بایگانی برچسب: اتوماسیون فرآیندها

۹ مرحله در پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان

9 مرحله در پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان

در زمان اجرای مدیریت فرآیند آگاهی از ۹مرحله در پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک سازمان اهمیت زیادی در موفقیت پروژه‌ها دارد. در اجرای این پروژه‌ها حتی اگر پیمانکار بیرونی مسئولیت اجرای پروژه را داشته باشد بار اصلی پروژه پیاده‌سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار، بر دوش سازمان‌های کارفرما و منابع داخلی‌ ایشان خواهد بود. درگیری و دخالت موثر …

ادامه نوشته »