معماری

بایگانی برچسب: دیدگاه

مدیران دوره دورکاری؛ فاتحان تغییرات بزرگ

دوره دورکاری

الزامات دورکاری برای مدیران موفق‌ترین مدیران دوره دورکاری کسانی‌اند که در چگونگی رفتار، گفتار و ارتباط با دیگران تغییر می‌کنند و با همین تغییرات دستاوردهای بزرگی را رقم می‌زنند پس قبل از هر چیزی « تغییر کنید». برقراری ارتباط رکن اساسی همه تیم‌هاست. حتما می‌توانید تصور کنید که اهمیت برقراری ارتباط، چقدر برای تیم‌های دورکار بیشتر است. در نتیجه، دانستن …

ادامه نوشته »

مدیریت فرایند زنجیره تامین و مدل‌سازی«SCOR»

مدیریت فرایند نرم‌افزار BPMS

مدل SCOR سیستمی از تعاریف فرایندهاست که برای استانداردسازی فرایندهای مرتبط با مدیریت فرایند زنجیره تامین استفاده می‌شود. شورای زنجیره تامین-ارائه دهنده این مدل- پیشنهاد می‌کند که سازمان‌ها یک زنجیره تامین را از تامین‌کنندگان تا مشتریان مشتری خود مدلسازی کنند. فرایندهای ارتباط با مشتری مانند وارد کردن سفارش با استفاده از فاکتور، داد و ستدهای مواد فیزیکی شامل تجهیزات، تدارکات، …

ادامه نوشته »

مدیریت فرایند محور« زنجیره تامین» و مدلسازی آن چگونه محقق می‌شود؟

مدیریت فرایند و نرم‌فزار BPMS

معرفی زنجیره ارزش پورتر (Porter) پارادایمی که در علوم اقتصادی ارائه شد، تاکید می‌کرد مدیریت فرایند محور به نتایج بهتری نسبت به رویکرد قدیمی تمرکز بر وظایف می‌انجامد. وقتی زنجیره‌های تامین را تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که مدلسازی فرایندها، سنگ بنای مهم و  ابتدایی است. حال این سوال پیش می‌آید که کدام فرایندها برای خانه مدیریت زنجیره تامین، مهم هستند و …

ادامه نوشته »

تکمیل چرخه تعاملات اداری با نرم‌افزارهای کارها و جلسات دیدگاه

نرم‌افزار کارها و جلسات دیدگاه

نرم‌افزارهای کارها و جلسات با پیوستن به مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در راهکار اتوماسیون اداری، پویایی، صرفه‌جویی در منابع و تضمین موفقیت حداکثری را به سازمان‌ها اعطاء کرده‌اند. حجم بزرگی از امور روزمره سازمان‌ها، امور مکاتباتی و اداری هستند که تمامی کارکنان سطوح مختلف، مدیران اجرایی، عملیاتی، میانی و ارشد با آن سروکار دارند. استقرار سیستم اتوماسیون اداری به افزایش بهره‌وری …

ادامه نوشته »