معماری

بایگانی برچسب: رضایت کارکنان

نظام جبران خدمات چیست؟

نظام جبران خدمات در حوزه مدیریت منابع انسانی مفهوم مهمی است که با توسعه سازمان‌ها و پیچیده شدن روش‌های مدیریت کارکنان به شیوه های متنوعی اجرا و پیاده‌سازی می‌شود. جبران خدمات از بخش‌های پایه‌ای فرآیند مدیریت منابع انسانی (HRM) است و به پرداختی‌های مادی و غیرمادی شرکت‌ها یا سازمان‌ها به کارکنان شان گفته می شود. اهمیت تئوریزه کردن نظام جبران …

ادامه نوشته »

نقش خدمات رفاهی کارکنان در جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد

در طول تحول علم مدیریت و شاخه مدیریت منابع انسانی انواع و اقسام تمهیدات برای تضمین کیفیت کار نیروی انسانی تدوین شده است. وقتی به پاسخ «منابع انسانی چیست؟» فکر می‌کنیم خدمات رفاهی کارکنان نقشی محوری دارد. اهمیتی روزافزون می یابد. در دنیای رقابت شرکت‌های امروز ، جذب و نگهداشت سرمایه انسانی مقوله‌ای استراتژیک‌ شناخته می‌شود. مدیریت بر ساعات ورود …

ادامه نوشته »