در ادامه مطالب آموزشی مدل‌سازی فرآیند و مطلب پیشین درباره Pool و Lane در زبان مدلسازی BPMN  که به همراه ویدیو آموزشی ارائه شد، قصد داریم مفاهیم User Task و Manual Task در BPMN را ارائه کنیم. 

فعالیت‌ها (Activity) المان‌های مهم BPMN هستند. تمام فرایندهای کسب‌وکار در درجه اول توسط انواع مختلف فعالیت‌های BPMN تشکیل می‌شوند. شما می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار BPMS دیدگاه فرآیندهای سازمان خود را با استفاده از انواع مختلف فعالیتها (Activity) مدل کنید.

استفاده از BPMN

وظایف (Task) BPMN

یک کار یا وظیفه در BPMN یک فعالیت اتمی در یک فرآیند کسب‌ و کار است. زمانی که شما نتوانید فعالیت‌ها را به سطوح جزئی‌تری تقسیم کنید به سطح وظیفه (Task) رسیدید. معمولاً کاربر یا BPMS هنگام اجرای فرآیند‌ها این وظایف را انجام می‌دهند.

در BPMN2.0 انواع مختلفی از وظایف وجود دارد که هر کدام نوع خاصی از رفتار وظایف را توصیف می‌کنند. در اینجا لیستی از انواع Task در BPMN 2.0 آورده شده است. در ترجمه‌های فارسی از عبارت به کارگرفته شده در نرم‌افزار BPMS دیدگاه استفاده می‌شود.

  • فعالیت سرویس (Service Task)
  • فعالیت ارسال پیام (Send Task)
  • فعالیت دریافت پیام (Receive Task)
  • فعالیت کاربر (User Task)
  • فعالیت دستی (Manual Task)
  • فعالیت قوانین کسب و کار (Business Rule Task)
  • فعالیت کدنویسی (Script Task)
انواع Task در BPMN

در این مطلب در خصوص فعالیت کاربر (User Task) و فعالیت دستی (Manual Task) نکاتی ذکر می‌شود.

وبینار bpms

فعالیت کاربر یا User Task

User Task یک نوع وظیفه است که در فرآیندهای کسب و کار توسط افراد و با کمک یک برنامه نرم‌افزاری (معمولاً نرم‌افزار BPMS) انجام می‌شود. در این نوع وظیفه، کاربر از طریق یک رابط کاربری در تعامل با یک نرم‌افزار وظیفه تعریف شده را انجام می‌دهد.

User Task
User Task

 

برای مثال در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات پردیس دانشگاه این کاربران هستند که فعالیت‌های ثبت، بررسی و اصلاح اطلاعات را انجام می‌دهند. با استفاده از Lane نقش‌های انجام‌دهنده هر فعالیت را در مدل فرآیند می‌توان نمایش داد.

مثال User Task
مثال User Task

 

فعالیت دستی یا Manual Task

این نوع وظیفه یک وظیفه غیرسیستمی است که توسط عامل انسانی و بدون تعامل با سیستم نرم‌افزاری (خارج از BPMS) اجرا می‌شود.

Manual Task در BPMN در فرآیندهای کسب و کار اجرایی برای اجرا شدن نیازی به برنامه کامپیوتری ندارد. برای مثال بسته‌بندی اجناس، پر کردن اطلاعات یک سند به صورت فیزیکی، راهنمایی کاربر از طریق تماس تلفنی و کارهایی از این جنس و با نماد زیر نمایش داده می‌شود.

Manual Task
Manual Task

 

در مثال زیر همان فرآیند جمع‌آوری اطلاعات پردیس دانشگاه، به طریق دیگری مدلسازی شده است. در این شرایط فعالیت‌ بازدید میدانی به فرآیند اضافه شده است که از نوع Manual Task است.

مثال Manual Task
مثال Manual Task

 

 

 

 

 

TASK در BPMN به چه معناست؟

یک کار یا وظیفه در BPMN یک فعالیت اتمی در یک فرآیند کسب‌ و کار است. زمانی که شما نتوانید فعالیت‌ها را به سطوح جزئی‌تری تقسیم کنید به سطح وظیفه (Task) رسیدید. معمولاً کاربر یا BPMS هنگام اجرای فرآیند‌ها این وظایف را انجام می‌دهند.

User Task در BPMN به چه معناست؟

User Task یک نوع وظیفه است که در فرآیندهای کسب و کار توسط افراد و با کمک یک برنامه نرم‌افزاری (معمولاً نرم‌افزار BPMS) انجام می‌شود. در این نوع وظیفه، کاربر از طریق یک رابط کاربری در تعامل با یک نرم‌افزار وظیفه تعریف شده را انجام می‌دهد.

فعالیت دستی یا Manual Task در BPMN چیست؟

این نوع وظیفه یک وظیفه غیرسیستمی است که توسط عامل انسانی و بدون تعامل با سیستم نرم‌افزاری (خارج از BPMS) اجرا می‌شود. Manual Task در BPMN در فرآیندهای کسب و کار اجرایی برای اجرا شدن نیازی به برنامه کامپیوتری ندارد. برای مثال بسته‌بندی اجناس، پر کردن اطلاعات یک سند به صورت فیزیکی، راهنمایی کاربر از طریق تماس تلفنی و کارهایی از این جنس و با نماد زیر نمایش داده می‌شود.
اشتراک گذاری :