سیستم ارزیابی عملکرد حوزه منابع انسانی برای ارزشیابی 280 پرسنل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در این اداره کل، نصب و راه‌‌اندازی شد.
علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، نرم‌افزارهای پرسنلی، حقوق و دستمزد و حضور و غیاب ، انبار و حسابداری انبار نیز در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان نصب و راه‌اندازی شده‌‌اند. در حال حاضر در این اداره کل، 270 کاربر از سیستم مکاتبات اتوماسیون اداری دیدگاه  استفاده می‌کنند.
سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه امکان پیاده‌سازی انواع مدل‌های ارزیابی از جمله مدل سلسله مراتبی و ارزیابی 360 درجه را برای سازمان‌های متوسط و بزرگ داراست. پشتیبانی از فرایند ثبت اهداف، اعتراض به نتایج ارزیابی، درج وقایع عملکردی در دوره ارزیابی و ثبت نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان پس از فرایند ارزیابی از مزیت‌های سیستم مدیریت عملکرد دیدگاه است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه
سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه به مدیریت این سازمان امکان سنجش عوامل کارکردی و عملکرد پرسنل را  ارائه می‌کند. این نرم‌افزار در یکپارچگی با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه و ساختار داینامیک خود انواع متدهای سنجش عملکرد کارکنان را پوشش می‌دهد.
ابزار طراحی فرم (Form Designer) و نیز موتور طراحی گردش کار (Workflow Engine) دو قابلیت مهم نرم‌افزارهای دیدگاه هستند که در نرم‌‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه مزیت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کنند.
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه امکان طراحی فرم‌های متنوع برای گروه‌های مختلف از کارکنان سازمان را داراست. گردش فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان به همراه امکان طراحی و تحلیل پاسخ‌نامه‌ها مطابق سبک‌های متنوع وجود دارد.
ویژگی دیگر این سیستم را می‌توان امکان پیاده‌سازی چندین روش ارزیابی بر اساس ماهیت دپارتمان‌ها در طول یک دوره کامل، دانست. نتایج این ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا قابل ارسال به نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه‌ست. تهیه و گردش تایید پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی، تعریف دوره‌های ارزیابی و الگوهای پاسخ‌دهی را می‌توان از قابلیت‌های این نرم‌افزار برشمرد.
تعیین امتیازات، مراحل ارزیابی و تعریف بسته‌های سوالات با ضریب اهمیت متفاوت از دیگر کاردهای این سیستم است.

اشتراک گذاری :