دامنه نفوذ سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه در بانک قرض‌الحسنه رسالت با نصب و راه‌اندازی نرم ‌افزار تشکیلات سازمانی، توسعه یافت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، بانک قرض الحسنه رسالت با هدف ساماندهی ساختار سازمانی مجموعه خود، نرم افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه را انتخاب کرده است. در حال حاضر 3600 پرسنل این بانک از نرم‌افزارهای مختلف راهکارهای مدیریت منابع انسانی و لجستیک دیدگاه، بهره می‌برند.
عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ حقوق و دستمزد و حضور و غیاب  و آموزش از راهکارمنابع انسانی دیدگاه نیز پیش‌تر در این بانک اجرایی شده است. نصب نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار،‌ اموال و دارایی‌های ثابت از دیگر همکاری‌های چارگون و بانک قرض‌الحسنه رسالت و چارگون، است.

 نرم افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه
تشکیلات سازمانی یکی از سیستم‌های پایه‌ای حوزه منابع انسانی است که امکان نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به پست‌های سازمانی را از سال‌های قبل تاکنون، فراهم می‌کند. در این سیستم تمامی ویرایش‌های ساختار مصوب سازمان ثبت شده، به طوریکه کلیه مستندات، تاریخچه‌ها، وظایف و اطلاعات مرتبط به سهولت قابل دسترسی است. ارتباط گسترده نرم افزار «تشکیلات سازمانی» با سایر سیستم‌های جامع مدیریت منابع‌انسانی به ویژه نرم‌افزار پرسنلی موجب مکانیزه شدن مفاهیم کارگزینی در سازمان‌ها شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

امکانات سیستم تشکیلات سازمانی

  • نگهداری قانون و اساسنامه تشکیل دستگاه و تعریف اهداف و وظایف اساسی سازمان
  • تعریف سطوح مختلف تشکیلات و ترتیب قرار گرفتن آنها تا سطح پست‌های قابل تصدی
  • تعریف انواع اطلاعات تکمیلی مربوط به پست‌ها و واحد‌ها برای تکمیل مشخصات خاص آنها در سازمان
  • تعریف کلیه شغل‌های سازمان به همراه شرح و مشخصات هر شغل
  • بروزرسانی خودکار وضعیت تصدی پست‌های سازمانی، پس از تخصیص پست‌ها به شاغلین در ساختار
  • تعریف ساختار پیشنهادی، تصویب و اجرای آن با گردش کار مورد نظر
  • نگهداری شرایط احراز پست و شغل و کنترل انتصاب پرسنل

نگهداری قانون و اساسنامه تاسیس و تشکیل دستگاه و تعریف اهداف و وظایف اساسی سازمان، تعریف سطوح مختلف تشکیلات و مرتب کردن آنها تا سطح پست‌های قابل تصدی، تعریف کلیه شغل‌های سازمان، مشخصات هر شغل و بروزرسانی خودکار وضعیت تصدی پست‌های سازمانی از جمله امکانات شاخص نرم‌افزار تشکیلات سازمانی دیدگاه است.

اشتراک گذاری :