معماری

بایگانی برچسب: مدلسازی فرآیندها

مکانیزاسیون فرآیند درخواست خودرو با BPMS

فرآیند درخواست خودرو

یکی از مهمترین فرآیندهای جاری در سازمان شما که معمولا در حوزه پشتیبانی است، فرآیند درخواست خودرو است. اهمیت این فرآیند هم از این منظر قابل توجه است که بخشی از خدمات ارائه شده به کارکنان سازمان است و هم نیز این فرآیند در جهت انجام ماموریت‌ها و وظایف سازمانی اجرا می‌گردد. سازمان شما برای انجام کارهای روزانه از قبیل …

ادامه نوشته »

۸ دلیل برای استقرار مدیریت فرآیند کسب‌ و کار (BPM)

  مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) یک سیستم مدیریتی است که هدف آن بهبود عملکرد سازمان از طریق بهینه‌سازی فرآیندهای سازمان، مدیریت مناسب و حفظ آن دسته از تغییرات فرآیند است که درجهت بهبود انجام شده است.     در حال حاضر دنیای تجارت به سرعت در حال تغییرات است و زمانی برای تردید وجود ندارد. در هر حوزه‌ای …

ادامه نوشته »