کارشناسان استقرار راهکار منابع انسانی دیدگاه نرم‌افزارهای حقوق و دستمزد، پرسنلی و حضور وغیاب را در 3 سازمان مشتری چارگون نصب و عملیاتی کردند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

نرم‌افزار حقوق و دستمزد در دانشگاه یاسوج، نرم‌افزار پرسنلی در دانشگاه خوارزمی و استقرار و آموزش نرم‌افزار حضور و غیاب درمان در درمانگاه آزادی از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی، پروژه‌هایی بودند که کارشناسان چارگون انها را با موفقیت به پایان رساندند.
نفوذ نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی دیدگاه در دانشگاه یاسوج با استقرار نرم‌افزارهای حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، تشکیلات سازمانی، پرسنلی و ارزیابی عملکرد گسترده شد و 550 پرسنل آن، از این پس می‌توانند با بهره‌برداری از مزیت یکپارچگی این سیستم‌ها از امکانات بیشتری استفاده کنند.
در ادامه استقرار نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی دیدگاه، نرم‌افزار پرسنلی در دانشگاه خوارزمی برای ارائه خدمات به 1800 پرسنل این دانشگاه راه‌اندازی شد. در این دانشگاه علاوه بر نرم‌افزار پرسنلی، سیستم‌های حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و تشکیلات سازمانی نیز از راهکار منابع انسانی دیدگاه نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
کارشناسان استقرار چارگون همچنین عملیات نصب و راه‌اندازی سیستم حضور و غیاب و آموزش بکارگیری آن توسط کاربران و راهبران سیستم‌ها را در درمانگاه آزادی با موفقیت به اتمام رساندند. این پروژه در ادامه همکاری چارگون با سازمان تامین اجتماعی و استقرار نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد، استخدام، اعزام و پایان خدمت، پرسنلی، تشکیلات سازمانی، توسعه و آزمون، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی دیدگاه، انجام شده است.
در این همکاری مشترک 72 هزار پرسنل سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و از کلیه زیرمجموعه‌ها و سازمان‌های تابعه آن در فهرست کاربران نرم‌افزارهای دیدگاه قرار می‌گیرند. پراکندگی جغرافیایی و حجم انبوه اطلاعات و داده‌ها و همچنین تنوع مشاغلی که در تقسیم‌بندی‌های این سازمان قرار می‌گیرند ویژگی‌های برجسته‌ای از پروژه سازمان تامین اجتماعی است.

اشتراک گذاری :