سومین دوره آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی در مرداد ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی از یازدهم تا بیست و ششم مرداد ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند. این دوره‌ها در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.

از اهداف آموزش‌های آنلاین نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد. کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه به دورکاری بسیاری از پرسنل سازمانی برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده‌اند. تنظیم سرفصل‌های آموزشی متنوع و متناسب با توسعه‌ها و بهبودهای نرم‌افزارها و همچنین نیاز سازمان‌های مشتری به یادگیری این قابلیت‌ها از ویژگی‌های بارز کارگاه‌های آموزشی سال 99 هستند.

کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق پورتال مشتریان چارگون اقدام نمایند.

 

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

مخاطبانزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۱آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش نرم‌افزار بودجه و اعتباراتمالی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۲تنظیمات عمومی اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
مسئولین ثبت (دیدگاه4)
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۳آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش نرم‌افزار خزانه‌داریمالی

کارشناسان

راهبر

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۴آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه5)اتوماسیون اداری
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
آموزش نرم افزار قراردادهامالی
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۵آموزش نرم‌ افزار انبار و خرید و تدارکات و رفع اشکاللجستیک
آموزش نرم‌افزار حسابداری مالیمالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۹آموزش مرکز مدیریت نسل 5 اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار حقوق و دستمزد(انجام محاسبه حقوق/عادی/میاندوره/دیون/گزارش گیری/دریافت دیسکت بیمه/دریافت دیسکت مالیات/دریافت دیسکت بانک/دریافت اطلاعات کارکردتائیدپرداخت احکاممنابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۰دوره فنی آشنایی با انواع حملات ویروسی و باج افزار ها( انواع ویروس ها/انواع باج افزار ها/نحوه عملکرد ویروس ها/تست عملی اجرا یک باج افزار در شبکه/نحوه عملکرمحافظتی آنتی ویروس هانگهداری سرور
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مقدماتی نرم‌افزارپرسنلی)تعاریف اطلاعات پایه/تعاریف اطلاعات سازمان/ثبت پرسنل جدید/ویرایش پرونده‌‌های پرسنلی/آرشیو سوابق تحصیلی/سوابق آموزشی/تارخچه ایثارگری/ صدور حکم انفرادی و گروهی و آرشیو احکام/گزارشات)منابع انسانی

راهبر

کارشناسان

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۱آموزش پیشرفته نرم‌افزار پرسنلی(گزارشات ثابت، پیشرفته/ Entity / پیش طراحیمنابع انسانی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیاب) گروه کاری/ تقویم ها/گروه کسر کاری/گروه اضافه کاری/گزارشات/دستگاه های کارت ساعت)
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۲آموزش پیشرفته نرم‌افزار حقوق و دستمزد(رفع مغایرت درخواست وجه (سازمان های دولتی)/ ساخت گزارشات پویا/ بررسی اطلاعات محاسبه و گزارش گیری/ آموزش محاسبه بازخرید مرخصی/ آموزش محاسبه سنوات/ صدور سند حسابداری و رفع مغایرت سندمنابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش امکانات جدید نرم‌افزار اموال و رفع اشکاللجستیک
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۵آموزش پیشرفته نرم‌افزار حضوروغیاب( تعریف شیفت/تقویم شیفتی/کانورت شیفت در تقویم /تعاریف گروه ویژگی)منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۶آموزش نرم‌افزار حسابداری مالیمالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش نرم‌افزار آموزش( اطلاعات پایه سیستم آموزش/ فرایند نیازسنجی آموزشی/ برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی/ ارسال دوره های آموزشی به سیستم پرسنلیمنابع انسانی

 

اشتراک گذاری :