نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه با هدف ارزشیابی کارکنان در سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار چارگون قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی چارگون، سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه روش‌های ارزشیابی کارکنان را به مدیران سازمان تعزیرات حکومتی ارائه می‌کند. کاربران سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این تجربه استفاده از نرم‌افزارهای مکاتبات، مدیریت اسناد اتوماسیون اداری دیدگاه را داشته است. نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور وغیاب، حقوق ودستمزد، آموزش، بیمه مکمل و تشکیلات سازمانی دیدگاه نیز در این سازمان در حال بهره‌برداری‌اند. مدیریت منابع انسانی این سازمان در همکاری تازه خود با چارگون استقرار سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه را برگزیده است. نصب سیستم‌های حسابداری، بودجه، خرید و تدارکات، اموال و BPMS دیدگاه از دیگر اقدامات چارگون در سازمان تعزیرات حکومتی است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
  • نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه

سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه به مدیریت این سازمان امکان سنجش عوامل کارکردی و عملکرد پرسنل را  ارائه می‌کند. این نرم‌افزار در یکپارچگی با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه و ساختار داینامیک خود انواع متدهای سنجش عملکرد کارکنان را پوشش می‌دهد.
ابزار طراحی فرم (Form Designer) و نیز موتور طراحی گردش کار (Workflow Engine) دو قابلیت مهم نرم‌افزارهای دیدگاه هستند که در سیستم ارزیابی عملکرد دیدگاه مزیت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کنند.
نرم‌افزار ارزیابی عملکرد دیدگاه امکان طراحی فرم‌های متنوع برای گروه‌های مختلف از کارکنان سازمان را داراست. گردش فرم‌های ارزیابی عملکرد در سازمان به همراه امکان طراحی و تحلیل پاسخ‌نامه‌ها مطابق سبک‌های متنوع  وجود دارد.
ویژگی دیگر این سیستم را می‌توان امکان پیاده‌سازی چندین روش ارزیابی بر اساس ماهیت دپارتمان‌ها در طول یک دوره کامل، دانست. نتایج این ارزیابی‌ها به عنوان فاکتور موثر در محاسبه حقوق و مزایا قابل ارسال به نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه‌ست.
تهیه و گردش تایید پیش‌نویس دستورالعمل ارزیابی، تعریف دوره‌های ارزیابی و الگوهای پاسخ‌دهی را می‌توان از قابلیت‌های این نرم‌افزار برشمرد. تعیین امتیازات ، مراحل ارزیابی و تعریف بسته‌های سوالات با ضریب اهمیت متفاوتاز دیگر کاردهای این سیستم است.

اشتراک گذاری :