هفتمین دوره آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شود.

این دوره آموزشی از یکم تا پانزدهم آبان ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی کمک کند. این دوره‌ها در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.

از اهداف آموزش‌های آنلاین نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد. کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار مجموعه دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه به دورکاری بسیاری از پرسنل سازمانی برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده‌اند. تنظیم سرفصل‌های آموزشی متنوع و متناسب با توسعه‌ها و بهبودهای نرم‌افزارها و همچنین نیاز سازمان‌های مشتری به یادگیری این قابلیت‌ها از ویژگی‌های بارز کارگاه‌های آموزشی سال 1400 هستند.

کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق پورتال مشتریان چارگون اقدام نمایند.

 

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

مخاطبانزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۴۰۰/۸/۱آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

تنظیمات عمومی اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۸/۳

آموزش مرکز مدیریت نسل 5 اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)

اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱۴۰۰/۸/۴

آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)

اتوماسیون اداری

۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش نرم‌افزار حسابداری مالی
آموزش صورت مغایرت بانکی/ بدهی و مطالبات

مالی

کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱۴۰۰/۸/۵

آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه4)

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اتوماسیون اداری

۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)

اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۸/۸آموزش نرم افزار انبار و حسابداری انبار – آموزش نرم افزار خرید و تدارکات: مرکز لجستیک (ماهیت کالا، کدینگ دارایی و …)/ثبت و ویرایش رسید و حواله/تایید تعدادی و ریالی/گزارشات تعدادی و ریالی انبار/انبارگردانی و عملیات پایان سال انبار/گردش‌های درخواست کالا/اطلاعات پایه/ارتباط با انبار/ثبت درخواست خرید کالا و خدمت و ثبت سفارش/ثبت اطلاعات فاکتور و استعلام و …/گردش‌های درخواست‌ها و سفارش‌ها/گزارشات

لجستیک

۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش نرم‌افزار تشکیلات

منابع انسانی
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۸/۹

آموزش نرم‌افزار بودجه و اعتبارات:
آموزش نحوه ثبت تعاریف اولیه سیستم/نحوه ثبت عملیات/تولید سند اتوماتیک/کنترل مانده/ نحوه اخذ گزارشات/دفتر اعتبارات

مالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار حقوق و دستمزد: انجام محاسبه حقوق-عادی-میان‌دوره-دیون/گزارش‌گیری/دریافت دیسکت بیمه/دریافت دیسکت مالیات/دریافت دیسکت بانک/دریافت اطلاعات کارکرد/تایید پرداخت احکام

منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۰

آشنایی با عملکرد دیدگاه

نگهداری سرور
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش مقدماتی نرم‌افزار پرسنلی: تعاریف اطلاعات پایه/تعاریف اطلاعات سازمان/ثبت پرسنل جدید/ویرایش پرونده‌‌های پرسنلی/آرشیو سوابق تحصیلی/سوابق آموزشی/تاریخچه ایثارگری/ صدور حکم انفرادی و گروهی و آرشیو احکام/گزارشات

منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۱

آموزش پیشرفته نرم‌افزار پرسنلی: گزارشات ثابت/پیشرفته/ Entity/پیش طراحی

منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیاب: تقویم روزهای ویژه/تخلیه دستگاه/ارفاقی افزایشی/تنظیمات/تعریف روزهای ویژه/ ثبت درخواست‌های دسته‌ای/درخواست برای سایرین/نسخه چاپی/توضیح اجرای قانون‌های دوره‌ای بر روی دوره و عدم کار با تاریخ شرایط کاری وسط دوره/عدم گردش درخواست‌ها به دلیل عدم پست محوله/ عدم گردش درخواست‌ها به دلیل عدم وجود در رابطه سازمانی/عدم امکان درخواست‌های مختلف روزانه و ساعتی در یک روز و یک زمان/عدم مشاهده پیشخوان/ عدم تغییر شیفت به گروه/ عدم مشاهده مدیر در درخواست‌های دستی

منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۲

آموزش پیشرفته ‌نرم‌افزار حقوق دستمزد:
ساخت و مغایرت‌گیری گزارشات پویا/بررسی صحت دیسکت دارایی و گزارش خلاصه لیست/بررسی صحت دیسکت بیمه/تغییر سقف‌های بیمه و مالیات/نحوه دریافت سند حسابداری حقوق و مغایرت‌گیری

منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش نرم‌افزار مدیریت اموال: اطلاعات پایه/فهرست‌های اموال/ارتباط با انبار/عملیات‌های اموال/محاسبه استهلاک، قوانین، نحوه محاسبه، گزارشات و کاردکس ریالی/گزارشات نرم‌افزار مدیریت اموال/گزارشات اموال دولتی

لجستیک
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۵

آموزش پیشرفته نرم‌افزار حضور و غیاب:
تعریف انواع نوع مرخصی و ماموریت، اضافه نمودن در گروه مرخصی و ماموریت/شیفت، تعریف شیفت جدید، چیدمان شیفت، کانورت شیفت در تقویم شیفتی، بازه‌های زمانی شیفت و نحوه محاسبه بازه‌ها در حضور و درخواست‌ها/ گزارشات/تعیین سطح کاری/گزارشات تحلیل شیفت/گزارش مانده مرخصی/ گزارش کاردکس مرخصی/کاهنده و افزاینده مرخصی

منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

آموزش نرم‌افزار قراردادها:
آموزش ثبت قرارداد/ آموزش ثبت صورت وضعیت/آموزش مدیریت تضامین/آموزش ثبت هزینه/آموزش ثبت پیش پرداخت/ آموزش ثبت مفاصا حساب/ آموزش ثبت علی الحساب/آموزش ثبت الحاقیه، اصلاحیه و متمم

منابع انسانی

 

 

درخواست دموی نرم‌افزار دیدبان 

اشتراک گذاری :