چهارمین دوره آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه به کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی در شهریور ماه برگزار می‌شود.
این دوره آموزشی از پانزدهم تا بیست و نهم شهریور ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند. این دوره‌ها در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.

از اهداف آموزش‌های آنلاین نرم‌ افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد. کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ آموزش آنلاین نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه به دورکاری بسیاری از پرسنل سازمانی برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده‌اند. تنظیم سرفصل‌های آموزشی متنوع و متناسب با توسعه‌ها و بهبودهای نرم‌افزارها و همچنین نیاز سازمان‌های مشتری به یادگیری این قابلیت‌ها از ویژگی‌های بارز کارگاه‌های آموزشی سال 99 هستند.

کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه برای ثبت‌نام می‌توانند از طریق پورتال مشتریان چارگون اقدام نمایند.

 

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

مخاطبانزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۵آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش نرم‌افزار بودجه و اعتباراتمالی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶تنظیمات عمومی اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۷آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش نرم‌افزار خزانه‌داریمالی

کارشناسان

 

۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۸آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
راهبر
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش نرم افزار قراردادهامالی
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۹آموزش نرم‌ افزار انبار و خرید و تدارکات و رفع اشکاللجستیک
آموزش نرم‌افزار حسابداری مالیمالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)اتوماسیون اداری
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۲آموزش مرکز مدیریت نسل 5 اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار حقوق و دستمزد(انجام محاسبه حقوق/عادی/میاندوره/دیون/گزارش گیری/دریافت دیسکت بیمه/دریافت دیسکت مالیات/دریافت دیسکت بانک/دریافت اطلاعات کارکردتائیدپرداخت احکاممنابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۳دوره  فنی آشنایی با موارد فنی دیدگاه( شنایی با نحوه عملکرد دیدگاه/آشنایی به چگونگی رفع موارد احتمالی/طریقه نگهداری از دیتابیس ها و بکاپ ها /نحوه واکنش مناسب در زمان کندی احتمالی دیدگاه/توصیه های امنیتی(نگهداری سرور
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مقدماتی نرم‌افزارپرسنلی)تعاریف اطلاعات پایه/تعاریف اطلاعات سازمان/ثبت پرسنل جدید/ویرایش پرونده‌‌های پرسنلی/آرشیو سوابق تحصیلی/سوابق آموزشی/تارخچه ایثارگری/ صدور حکم انفرادی و گروهی و آرشیو احکام/گزارشات)منابع انسانی
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۴آموزش پیشرفته نرم‌افزار پرسنلی(آموزش الگوی احکام/  فایل‌های الگو / بوکمارک‌گذاری نسخه‌های چاپیمنابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیاب) گروه کاری/ تقویم ها/گروه کسر کاری/گروه اضافه کاری/گزارشات/دستگاه های کارت ساعت)
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۵آموزش پیشرفته نرم‌افزار حقوق و دستمزد(رفع مغایرت درخواست وجه (سازمان های دولتی)/ ساخت گزارشات پویا/ بررسی اطلاعات محاسبه و گزارش گیری/ آموزش محاسبه بازخرید مرخصی/ آموزش محاسبه سنوات/ صدور سند حسابداری و رفع مغایرت سندمنابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش امکانات جدید نرم‌افزار اموال و رفع اشکاللجستیک
راهبر
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۶آموزش پیشرفته نرم‌افزار حضوروغیاب( آموزش پیشرفته نرم‌افزار حضوروغیاب( تعریف شیفت/تقویم شیفتی/کانورت شیفت در تقویم /تعاریف گروه ویژگی-فیچر برش شیفت)منابع انسانی
کارشناسان
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
کارشناسان
۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۹آموزش نرم‌افزار حسابداری مالیمالی
۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
آموزش نرم‌افزار آموزش( اطلاعات پایه سیستم آموزش/ فرایند نیازسنجی آموزشی/ برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی/ ارسال دوره های آموزشی به سیستم پرسنلیمنابع انسانی

 

اشتراک گذاری :