Pool و Lane در زبان مدلسازی BPMN از مفاهیم مهم و پایه‌ای هستند. BPMN یک زبان استاندارد برای مدل‌سازی و نمایش فرآیندهای کسب‌وکار است. BPMN از مجموعه‌ای از عناصر گرافیکی ساده تشکیل شده که مدل‌سازی فرآیند و همچنین درک مدل‌ها را برای ذینفعان کسب و کار تسهیل می‌کند.

 

ذینفعان در صورت آشنایی با زبان مدلسازی BPMN، با مشاهده‌ی یک نمودار فرآیندهای کسب‌وکار می‌توانند کارکرد فرآیند را تشخیص و جزئیات فعالیت‌های آن را درک کنند. برای مکانیزه کردن فرآیندهای کسب و کار با استفاده از نرم‌افزار BPMS نیاز است ابتدا فرآیندها را با زبان BPMN مدل کرد. Pool و Lane در BPMN جهت دسته‌بندی و سازمان‌دهی فعالیت‌ها در فرآیندهای کسب و کار استفاده می‌شود.

وبینار bpms

Pool در زبان مدلسازی BPMN

Pool فرآیندهای کسب و کار را در بر می‌گیرد و مرزهای آن را مشخص می‌کند. یک Pool شامل محدوده‌ای می‌باشد که یک فرآیند را در برمی‌گیرد و مدل‌ساز، فرآیند را در این محدوده قرار می‌دهد. هر فرآیند کسب‌وکار در یک Pool مدل‌سازی می‌شود و هر Pool حداکثر شامل یک فرآیند کسب‌وکار است. به این صورت که دو فرایند مجزا باید در دو Pool مختلف مدل‌سازی شود. نام Pool بهتر است با نام فرآیند یکی باشد.

Pool در زبان مدلسازی BPMN

استفاده از Pool در مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با زبان BPMN یک الزام نیست اما توصیه می‌شود در زمان مدلسازی فرآیند حتماً از Pool استفاده شود. توجه به این نکته مهم است که مرزهای Pool نباید توسط المان‌های فرآیند قطع شوند.

کاربرد اصلی Pool تعریف فرآیندهای کسب و کار سازمان و ایجاد ارتباط بین فرآیندهای سازمان و با فرآیندهای سازمان‌های دیگر است. هر Pool به صورت افقی یا عمودی قابل ترسیم است. اما توصیه می‌شود که از Pool به صورت افقی استفاده شود.

نمونه یک فرآیند با استفاده از Pool در زبان مدلسازی BPMN
نمونه یک فرآیند با استفاده از Pool

Lane در زبان مدلسازی BPMN

Lane مشخص می‌کند که چه کسی چه کاری را در فرآیندهای کسب و کار انجام می‌دهد، رخدادهای فرآیند در کدام واحد سازمانی و توسط چه نقشی اتفاق می‌افتد و تصمیم‌گیری‌های فرایند کجا و توسط چه کسی انجام می‌شود.

مفهموم Lane در مدل وابسته به تعریف مدل‌ساز فرآیند است. مدل‌ساز می‌تواند دسته‌بندی دلخواه و مورد نظر خود را ایجاد کند. معمولاً یک Lane یک نقش سازمانی را نمایش می‌دهد به عنوان مثال مدیر یا کارمندی از یک دپارتمان باشد. البته Lane می‌تواند نمایشگر خود دپارتمان نیاز باشد مانند واحد مالی. Lane با شکل مستطیل نمایش داده می‌شود. نام Lane سمت چپ مستطیل و به صورت عمودی نوشته می‌شود.

Lane در زبان مدلسازی BPMN
Lane

در طراحی فرآیند اگر قرار باشد که یک سازمان و یا مشارکت‌کننده بیرونی مثل مشتری یا پیمان‌کار را نشان دهد تنها کافی است که از یک Pool استفاده شود. از Lane برای مدل‌سازی دپارتمان‌ها، واحدها و نقش‌ها داخل سازمان مانند واحد فروش، منابع انسانی و تولید استفاده می‌شود. بنابراین هر Pool می‌تواند شامل چندین Lane باشد.

مثال Pool و Lane
مثال Pool و Lane

 

درخواست دمو نرم افزار BPMS دیدگاه

درخواست دموی نرم افزارهای دیدگاه در بستر وب و موبایل
درخواست دموی نرم افزارهای دیدگاه در بستر وب و موبایل

 

مطالب مرتبط با معرفی نمادهای BPMN:

نشانگر Loop در مدلسازی BPMN

آموزش مفاهیم Send Task و Receive Task در BPMN

آموزش Script Task و Service Task در BPMN

آموزش مفاهیم User Task و Manual Task در BPMN

 

 

 

 

 

BPMN چیست؟

مدلسازی فرآیند کسب و کار (BPMN) یک زبان مدلسازی بصری برای برنامه‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار و مشخص کردن گردش کار فرایندهای سازمانی است. BPMN یک نماد استاندارد برای نمودارهای گرافیکی است. این نماد برای تعریف گردش کار فرآیند کسب و کار به کار می‌رود.

PooL در زبان مدلسازی BPMN به چه معناست؟

Pool فرآیندهای کسب و کار را در بر می‌گیرد و مرزهای آن را مشخص می‌کند. یک Pool شامل محدوده‌ای است که یک فرآیند را در برمی‌گیرد و مدل‌ساز، فرآیند را در این محدوده قرار می‌دهد. هر فرآیند کسب‌وکار در یک Pool مدل‌سازی می‌شود و هر Pool حداکثر شامل یک فرآیند کسب‌وکار است.

Lane در زبان مدلسازی BPMN چه معنایی دارد؟

Lane مشخص می‌کند که چه کسی چه کاری را در فرآیندهای کسب و کار انجام می‌دهد، رخدادهای فرآیند در کدام واحد سازمانی و توسط چه نقشی اتفاق می‌افتد و تصمیم‌گیری‌های فرایند کجا و توسط چه کسی انجام می‌شود. مفهموم Lane در مدل وابسته به تعریف مدل‌ساز فرآیند است. مدل‌ساز می‌تواند دسته‌بندی دلخواه و مورد نظر خود را ایجاد کند. معمولاً یک Lane یک نقش سازمانی را نمایش می‌دهد.
اشتراک گذاری :