شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز با خرید لیسانس و ارائه خدمات، نصب و عملیاتی‌سازی اپلیکیشن مکاتبات اتوماسیون اداری از بستر دیدگاه همراه، دامنه همکاری‌های خود با چارگون را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت ساختمان تراز پی‌ریز از بهره‌برداران قدیمی دیدگاه‌ست و 220 حساب کاربری نرم‌افزار مکاتبات اتوماسیون اداری در آن فعال شده‌است.
150 پرسنل این شرکت همچنین در حوزه سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه نیز از نرم‌افزارهای حضورو غیاب و سیستم پرسنلی  دیدگاه نیز بهره‌مندند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
    • اپلیکیشن مکاتبات اتوماسیون اداری در تراز پی‌ریز

اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه از سوی مدیران شرکت با هدف بهره‌برداری از برخی قابلیت‌های سیستم مکاتبات تحت وب و انجام امور اداری انتخاب شده است.
اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه با قابلیت‌هایی مختلف زمینه مشاهده وارجاع نامه‌ها، پیش‌نویس‌ها و… انجام عملیات روزانه از راه دور را ممکن می‌کند.
دیدگاه همراه محصولات نرم‌افزاری بر روی پلتفرم همراه شامل موبایل، تبلت و … است و ابزارهای پُرکاربرد نرم‌افزارهای دیدگاه را در خود جای داده است.

    • اتوماسیون اداری دیدگاه
    • در این شرکت علاوه بر اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه نرم‌افزار مکاتبات از اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه نیزعملیاتی شده است. اتوماسیون اداری دیدگاه از مجموعه نرم‌افزارهای مکاتبات اداری، جلسات،‌ کارها، مدیریت اسناد و سامانه پیشخوان ارباب رجوع تشکیل شده‌ است. سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه علاوه بر پوشش مکاتبات اداری و آرشیو اسناد، افزایش بهره‌وری،‌ صرفه‌جویی مالی و انسانی و پویایی سازمانی را به دنبال دارد.
    •  سیستم‌های منابع انسانی دیدگاه

همکاری این مجموعه و چارگون با نصب و راه‌اندازی سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی  نیز توسعه یافته است. در حال حاضر نرم‌افزارهای پرسنلی و حضور و غیاب در این مجموعه عملیاتی شد‌ه‌اند. سیستم حضورو غیاب دیدگاه به عنوان نرم‌افزار کنترل تردد کارکنان در سازمان استفاده می‌شود. این سیستم با ثبت اطلاعات کارکرد پرسنل و تهیه گزارش ساعات حضور و غیاب کارکنان و … ، نقش مهمی در محاسبه حقوق کارکنان ایفا می‌کند.
اهمیت نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه در سازمان‌های بهره‌بردار این است که کلیه سیستم‌های حوزه منابع انسانی و مالی دیدگاه چه مستقیم و چه با واسطه، اطلاعات پرسنلی کارکنان سازمان را از این سیستم دریافت می‌کنند.
نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز با هدف متمرکزکردن اطلاعات پرسنل و انجام امور مختلف احکام و پرونده‌های پرسنلی طراحی شده است. این سیستم با در اختیار داشتن امکانات متعدد، نظارت و کنترل فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرسنل را مکانیزه می‌کند.

اشتراک گذاری :