مسئول حساب شرکت مهندسین مشاور عمران ایران از تغییر نسل نرم‌افزارهای دیدگاه در این شرکت و آغاز بهره‌برداری از نرم‌افزار مکاتبات5 دیدگاه در این مجموعه خبر داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

‌علیرضا صفری در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: شرکت مهندسین مشاور عمران ایران از سال 92 به جمع کاربران دیدگاه اضافه شد‌ه‌اند و در حال حاضر از نرم‌افزارهای متعددی در راهکارهای اتوماسیون‌اداری، مالی، لجستیک و منابع‌ انسانی بهره‌ می‌برند.
وی ادامه داد: به دنبال اعلام حضور داوطلبانه چارگون در سازمان‌های مشتری برای بازنگری و بررسی مجدد کارکرد نرم‌افزارهای دیدگاه و رفع موانع و مشکلات کاربران به همراه کارشناسان چارگون در شرکت مهندسین مشاور عمران ایران نیز حضور یافتیم و برای ترمیم و توسعه‌ کارکردهای نرم‌افزارهای دیدگاه در این مجموعه، برنامه‌های عملیاتی ارائه کردیم.
شرکت مهندسین مشاور عمران ایران در حال حاضر از نرم‌افزارهای مکاتبات5، مدیریت اسناد و فرم‌ها از سیستم‌های اتوماسیون اداری و  نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ حضور و غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی دیدگاه بهره‌ می‌برد.
این شرکت همچنین از نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت و انبار و حسابداری انبار در حوزه لجستیک و از نرم‌افزارهای خزانه‌داری،‌ حسابداری مالی و قراردادها در امور مالی خود بهره می‌برد.
در تغییر نسل نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت مهندسین مشاور عمران ایران علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات5 دیدگاه و بکارگیری قابلیت‌ها و فیچرهای جدیدآن، نرم‌افزار BPMS5 نیز در این مجموعه نصب و راه‌اندازی شده است.
لازم به ذکر است که شرکت چارگون در مسیر فعالیت خود برای افزایش رضایتمندی مشتریانش در ابتکاری جدید، داوطلبانه به سراغ سازمان‌های مشتری می‌رود و با بازنگری و بررسی مجدد کارکرد نرم‌افزارهای دیدگاه برای موانع و مشکلات احتمالی آنها برنامه عملیاتی ارائه می‌کند. مسئول حساب هر سازمان مشتری وظیفه ارتباط‌ و بررسی فرآیندها و روال‌ها را برعهده دارد تا با گزارش‌گیری صحیح و دقیق،‌ پیشنهادهای خود را برای ارتقای سطح بهره‌وری مجموعه دیدگاه در سازمان‌های مشتری به مدیران و تصمیم‌سازان هر مجموعه ارائه کند.

اشتراک گذاری :