تغییر نسل نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت مهندسین مشاور عمران ایران

مسئول حساب شرکت مهندسین مشاور عمران ایران از تغییر نسل نرم‌افزارهای دیدگاه در این شرکت و آغاز بهره‌برداری از نرم‌افزار مکاتبات5 دیدگاه در این مجموعه خبر داد.

‌علیرضا صفری در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: شرکت مهندسین مشاور عمران ایران از سال 92 به جمع کاربران دیدگاه اضافه شد‌ه‌اند و در حال حاضر از نرم‌افزارهای متعددی در راهکارهای اتوماسیون‌اداری، مالی، لجستیک و منابع‌ انسانی بهره‌ می‌برند.
وی ادامه داد: به دنبال اعلام حضور داوطلبانه چارگون در سازمان‌های مشتری برای بازنگری و بررسی مجدد کارکرد نرم‌افزارهای دیدگاه و رفع موانع و مشکلات کاربران به همراه کارشناسان چارگون در شرکت مهندسین مشاور عمران ایران نیز حضور یافتیم و برای ترمیم و توسعه‌ کارکردهای نرم‌افزارهای دیدگاه در این مجموعه، برنامه‌های عملیاتی ارائه کردیم.
شرکت مهندسین مشاور عمران ایران در حال حاضر از نرم‌افزارهای مکاتبات5، مدیریت اسناد و فرم‌ها از سیستم‌های اتوماسیون اداری و  نرم‌افزارهای پرسنلی،‌ حضور و غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی دیدگاه بهره‌ می‌برد.
این شرکت همچنین از نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت و انبار و حسابداری انبار در حوزه لجستیک و از نرم‌افزارهای خزانه‌داری،‌ حسابداری مالی و قراردادها در امور مالی خود بهره می‌برد.
در تغییر نسل نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت مهندسین مشاور عمران ایران علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات5 دیدگاه و بکارگیری قابلیت‌ها و فیچرهای جدیدآن، نرم‌افزار BPMS5 نیز در این مجموعه نصب و راه‌اندازی شده است.
لازم به ذکر است که شرکت چارگون در مسیر فعالیت خود برای افزایش رضایتمندی مشتریانش در ابتکاری جدید، داوطلبانه به سراغ سازمان‌های مشتری می‌رود و با بازنگری و بررسی مجدد کارکرد نرم‌افزارهای دیدگاه برای موانع و مشکلات احتمالی آنها برنامه عملیاتی ارائه می‌کند. مسئول حساب هر سازمان مشتری وظیفه ارتباط‌ و بررسی فرآیندها و روال‌ها را برعهده دارد تا با گزارش‌گیری صحیح و دقیق،‌ پیشنهادهای خود را برای ارتقای سطح بهره‌وری مجموعه دیدگاه در سازمان‌های مشتری به مدیران و تصمیم‌سازان هر مجموعه ارائه کند.

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,