معماری
مرتبه اعضای هیئت علمی
مرتبه اعضای هیئت علمی

پیاده‌سازی فرآیند ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی با استفاده از نرم‌افزار BPMS دیدگاه

در هر دانشگاهی اعضای هیات علمی وجود دارد و نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در فرآیند ارتقا و توسعه علمی و پویایی محیط‌های آموزشی و پژوهشی انکارناپذیر است. ضرورت پویایی اعضای هیات علمی با استفاده از روش‌های مناسب و هماهنگ با تحولات شتابان دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیات علمی می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در پویایی علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه‌ها و فضای علمی کشور باشد.

یکی از مهمترین فرآیندهای جاری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، فرآیند ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی است. اهمیت این فرآیند از این منظر قابل توجه است که اگر فرآیند ارتقا به خوبی اجرا شود اقدامی اساسی در جهت رسیدن به اهداف بلند آموزش عالی خواهد بود.

الگوی پیشنهادی شرکت چارگون برای فرآیند ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی در چارچوب راهکار ارئه شده به موسسات آموزشی است. هر چند این راهکار بر اساس تجارب متنوع در دانشگاه‌ها با نیازمندی‌های مختلف به‌وجود آمده است، اما این قابلیت برای هر دانشگاه وجود دارد تا سفارشی‌سازی لازم را در سطح فرآیند، فرم‌ها و قوانین، بر اساس اهداف خود انجام دهید.

نمودار فرآیند ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

نمودار فرآیند ارتقا

تشریح فرآیند ارتقا

– درخواست عضو هیات علمی

فرآیند ارتقا با درخواست عضو هیات علمی شروع می‌شود. پس از شروع فرآیند، درخواست‌کننده فرمی به نام کاربر الف که حاوی اطلاعات شخصی است به همراه فرم‌هایی به نام‌های کاربرگ ماده ۱، کاربرگ ماده ۲، کاربرگ ماده ۳، کاربرگ ماده ۴ که شامل سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی عضو هیات علمی است، تکمیل می‌کند و تمامی پیوست‌های لازم به آن پیوست می‌شود.

– بررسی درخواست توسط مدیر گروه

در مرحله بعد لازم است که مدیر گروه، کاربرگ شماره ۲ را بررسی و در صورت صلاحدید آن را تایید و برای رئیس دانشکده ارسال نماید. در صورت رد درخواست، فرآیند با اطلاع‌رسانی به متقاضی فرآیند خاتمه می‌یابد.

– بررسی درخواست توسط رئیس دانشگاه

در مرحله بعد رئیس دانشکده کاربرگ شماره ۲ را بررسی و درصورت صلاحدید آن‌ را تایید کرده و برای دبیر کمیته‌ی منتخب آن دانشکده ارسال می‌کند. دبیر کمیته‌ی منتخب باید تمامی کاربرگ‌ها را بررسی و تمامی فایل‌های پیوست شده را کنترل نماید. درصورت صحت اطلاعات، رسید دریافت مدارک به تاریخ همان روز صادر و به متقاضی تحویل داده می‌شود. پس از صدور رسید، اطلاعات جهت معرفی تعدادی متخصص برای برگزاری کمیته منتخب به مدیرگروه ارسال می‌شود.

مدیر گروه در فرمی که تمامی اطلاعات شخصی این افراد در آن وارد می‌شود آن‌ها را معرفی و برای تایید به رئیس دانشکده ارسال می‌نماید.

– برگزاری کمیسیون‌های تخصصی و اخذ تاییدات لازم در فرآیند ارتقا

پس از این مرحله، کمیته‌ی منتخب توسط دبیر کمیته‌ی منتخب و کمیسیون فرهنگی توسط دبیر کمیسیون فرهنگی تشکیل شده و در جلسه یا جلساتی به بررسی کاربرگ‌ها پرداخته می‌شود. کاربرگ ۱ در کمیسیون فرهنگی و کاربرگ ۲ تا ۴ در کمیته ی منتخب بررسی می‌گردد. اگر در کمیسیون فرهنگی تایید اتفاق نیفتد، مراتب به دبیر کمیته‌ی منتخب و عضو هیات علمی متقاضی با ذکر دلیل اطلاع‌رسانی می‌شود. و در صورت تایید پرونده برای دبیر هیات ممیزه ارسال می‌شود.

اگر در کمیته‌ی منتخب، درخواست مورد تایید قرار نگیرد و امتیازات کافی به هیات علمی داده نشود، به ایشان با ذکر دلیل اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما اگر درخواست تایید شود، پرونده به دبیر هیات ممیزه ارسال می‌شود. در صورت تایید دبیر هیات ممیزه اطلاعات برای کارشناس هیات ممیزه جهت برگزاری کمیسیون‌های تخصصی ارسال خواهد شد.

– خاتمه فرآیند ارتقا

پس از برگزاری کمیسیون‌های تخصصی و اخذ تاییدات لازم پرونده به هیات ممیزه ارسال شده و فرآیند خاتمه می‌یابد. و در غیر این‌صورت اطلاع‌رسانی‌های لازم به متقاضی صورت می‌گیرد.

 

نقش‌ها

نقش مسئولیت‌ها
اعضای هیات علمی ارائه‌ی درخواست با تکمیل کاربرگ‌های مربوطه
مدیر گروه کنترل موارد درج شده در کاربرگ شماره ۲، درج امتیاز و معرفی سه نفر متخصص جهت برگزاری کمیته منتخب
رئیس دانشکده تایید کاربرگ شماره ۲ و متخصصین کمیته‌ی منتخب
دبیر کمیته ی منتخب کنترل کاربرگ‌ها و مستندات و مدارک، صدور رسید دریافت مدارک، برگزاری کمیته‌ی منتخب و درج امتیازات اعلام شده در کمیته‌ی منتخب
معاون فرهنگی دانشگاه برگزاری کمیسیون فرهنگی و امتیازدهی کاربرگ شماره ۱
دبیر هیات ممیزه برگزاری کمیسیون تخصصی
کارشناس هیات ممیزه برگزاری کمیسیون تخصصی و ابلاغ مصوبات کمیسیون تخصصی
رئیس کمیسیون تخصصی تایید مصوبات کمیسیون تخصصی

 

 دانلود کتابچه فرآیند ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی با استفاده از نرم‌افزار BPMS دیدگاه

 

فرم‌ها

·فرم درخواست

در این فرم متقاضی اطلاعات مربوط به درخواست را ثبت می‌کند.

فرم درخواست

 

برای یادگیری زبان مدلسازی فرآیند BPMN اینجا کلیک کنید.

 

·فرم سوابق تحصیلی در فرآیند ارتقا هیئت علمی

 

· فرم ج ۱ -خلاصه امتیازات کسب شده از فعالیت‌های ماده (۱)

 

·  فرم ج ۲  -خلاصه امتیازات کسب شده از فعالیت‌های ماده (۲)

· فرم ۱-۱-تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی.

· فرم ۱-۴- استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی موسسه یا معاون فرهنگی بنیاد نخبگان و تایید موسسه محل خدمت.

· فرم ۱-۷- کسب جوایز فرهنگی

 

· فرم ۱-۸- طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی نقد و نظریه‌پردازی با تایید مرجع ذیصلاح.

· فرم ۲-۱- رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی

 

· فرم ۲-۲- کیفیت تدریس

 

· فرم ۲-۳- کمیت تدریس

 

· فرم ۲-۴- راهنمایی و سرپرستی پروژه کارشناسی در پایان دروه تحصیلی.

· فرم ۳-۱- مقاله علمی – پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی معتبر داخلی و خارجی.

 

· فرم ۳-۲- مقاله علمی – مروری منتشر شده در نشریه‌های معتبر.

· فرم ۳-۳- مقاله های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی – ترویجی داخلی معتبر مورد تایید کمیسیون نشریات وزارتی.

· فرم ۳-۴- مداخل چاپ شده در دانشنامه‌ها، دایره المعارف‌ها و فرهنگ‌ها با نظر هیات داوری مورد تایید هیات ممیزه موسسه.

· فرم ۴-۱- حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت بر اساس تکالیف تعیین شده در آیین نامه مدیریت دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و سایر فعالیت های اجرایی محوله.

·  فرم ۴-۲- برپایی نمایشگاه‌ها ،اردوها یا سایر فعالیت‌های فوق برنامه پژوهشی، فناوری، آموزشی، فرهنگی، هنری و مدیریت اجرایی آن با توجه به سطح برگزاری.

·  فرم ۴-۳- طراحی و راه اندازی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی، اعم از فنی، پژوهشی  و هنری، واحد های نیمه صنعتی و پژوهشی، کتابخانه‌های تخصصی، شبکه‌های تخصصی .مجازی، حسب اهمیت و تجهیزات موجود و میزان بهره برداری.

·  فرم ۴-۶- عضویت در یکی از هسته‌های قطب‌های علمی رسمی کشور/ عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن‌های علمی.

· فرم ۴-۱۱- ایجاد رشته‌های جدید و میان رشته‌ای با رویکرد رفع نیازهای اساسی و ترویج کارآفرینی.

· فرم ۴-۱۵- طراحی سوال‌های آزمون‌های جامع منطقه‌ای و درون دانشگاهی، ارتقای دستیاران، امتحان‌های جامع دکتری تخصصی (PhD) و نظایر آن.

 

 

مقاله های مرتبط:

مکانیزاسیون فرآیند درخواست مساعده با استفاده از نرم‌افزار BPMS

مکانیزاسیون مدیریت دسترسی‌ ها مبنتی بر ITIL با نرم‌افزار BPMS

نرم افزار BPMS چگونه به کاهش هزینه‌های سازمان کمک می‌کند؟

مکانیزاسیون فرآیند درخواست خودرو با BPMS

BPMS و اتوماسیون فرآیند های دیجیتال

 

درخواست دموی نرم افزار BPMS دیدگاه

فرم درخواست دموی نرم‌افزارهای دیدگاه

 

درباره ی راهکار BPMS

همچنین ببینید

سازمان خلاق چیست؟

کارآمدی و بهره وری در استفاده از منابع سازمان بررسی موشکافانه نوآوری سازمانی و یافتن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 24 = 33