6 هزار  پرسنل شرکت خوشگوار مشهد با عملیاتی‌سازی سیستم‌های اتوماسیون اداری و نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در فهرست کاربران چارگون قرار گرفتند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیریت شرکت خوشگوار مشهد در نخستین اقدام با خرید نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه، گامی جدی برای پویایی بیشتر ساختار سازمانی مجموعه خود برداشت.
این شرکت با خرید نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه برای 2 هزار کاربر اتوماسیون، زمینه مکانیزاسیون کامل مکاتبات اداری ساختار سازمانی مجموعه را فراهم کرده‌است.
از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه همچنین نرم‌افزارهای جلسات، تابلو اعلانات، کارها، مدیریت اسناد، دیدگاه همراه و سرویس‌های فکس، ایمیل، ECE و نیز نصب و راه‌اندازی شده است.
بنابراین گزارش عملیاتی‌سازی نرم‌افزار BPMS  از راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه نیز برای پوشش نیازهای خاص منظوره در شرکت خوشگوار مشهد در دستور کار قرار گرفته است.
استقرار سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه، انتخاب دیگر مدیریت شرکت خوشگوار مشهد بوده است.
بر اساس این همکاری، 6 هزار نفر از پرسنل این مجموعه امور مرتبط با حوزه منابع انسانی و پرسنلی خود را با بکارگیری سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه در حوزه‌های مختلف به صورت مکانیزه انجام می‌دهند.
نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد، بیمه مکمل، پرسنلی، پیشنهادات‌، تهسیلات رفاهی، تشکیلات سازمانی از جمله محصولات مستقر شده در شرکت خوشگوار مشهد هستند.
در ادامه استقرار نرم‌افزارهای منابع ‌انسانی دیدگاه، نرم‌افزارهای جذب و استخدام، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، مدیریت مزایا، وام و سیستم نظرسنجی نیز در این مجموعه عملیاتی می‌شوند.
شرکت چارگون با تمرکز بر شناخت بازار و نیازهای خاص سازمان‌های ایرانی به تحلیل و طراحی سیستم‌های جامع و یکپارچه منابع انسانی دیدگاه پرداخته‌ است. سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه به سازمان‌ها این امکان را می‌دهند که علاوه بر مکانیزه‌ کردن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی از اتلاف منابع جلوگیری کنند.
نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه کلیه فرآیندها و مفاهیم مورد نظر مدیران و کارشناسان این حوزه از بدو جذب و استخدام تا بازنشستگی کارکنان را پوشش می‌دهند.

اشتراک گذاری :