نرم‌افزار وام و تسهیلات

پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی و همچنین رفاهی در سازمان‌ها است. «نرم‌افزار وام و تسهیلات» به عنوان بخشی از زیرمجموعه رفاهی حوزه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه، امکان تعریف انواع وام‌های مختلف و کنترل مدارک و درج اطلاعات ضامنین را فراهم می‌کند. محاسبه سود حاصله بر اساس فرآیندها و ضوابط حاکم در سازمان نیز بصورت کاملا پویا و یکپارچه با دیگر نرم‌افزارهای منابع انسانی قابل انجام است.

نرم‌افزار قراردادها
Collaboration platform

امکانات شاخص نرم‌افزار وام و تسهیلات

  • تعریف انواع مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام، یارانه وام و معرفی‌نامه وام
  • تعریف انواع وثیقه مورد نیاز جهت دریافت وام، یارانه وام و معرفی‌نامه وام
  • تعریف انواع اشتغال جهت مشخص نمودن وضعیت‌ ضامن‌های وام
  • تعریف پارامتر‌هایی جهت امتیازدهی به پرسنل درخواست‌کننده وام
  • تعریف آیتم‌های وام بر اساس نیاز‌های سازمان
  • تخصیص انواع وام به درخواست‌های وام، یارانه وام و معرفی‌نامه وام

امکانات نرم‌افزار وام و تسهیلات

مزایای سیستم وام و تسهیلات


از طریق نرم‌افزار وام و تسهیلات و بخش پیشخوان کارکنان، هر پرسنل امکان ثبت و ارسال درخواست و مشاهده وضعیت درخواست تا زمان تایید وام را خواهد داشت. مدیریت وام‌های اعطاء شده، تعدیل یا تجمیع اقساط، تسویه، مشاهده و پرداخت اقساط دستی یا کسر از نرم افزار حقوق و دستمزد نیز توسط نرم‌افزار وام انجام می‌شود. امکان انتقال وام به ضامن و درخواست یارانه و یا طراحی و صدور انواع معرفی‌نامه در کنار ابزارهای گزارش‌ساز پارامتریک از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار است.


امکانات نرم‌افزار وام و تسهیلات

کاربرد نرم‌افزار وام و تسهیلات

«نرم‌افزار وام و تسهیلات» به عنوان بخشی از زیرمجموعه رفاهی حوزه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه، امکان تعریف انواع وام‌های مختلف و کنترل مدارک و درج اطلاعات ضامنین را فراهم می‌کند.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است