پرش به محتوای اصلی

نرم افزار مدیریت مزایا

توزیع عادلانه و قانونمند مزایا، پاداش،‌ اضافه‌کاری و کارانه به کارکنان که در برخی سازمان‌های دولتی از محل بودجه خارج شمول، تأمین می‌شود، موضوع کار نرم افزار «مدیریت مزایا» است.

نرم افزار مدیریت مزایا با دریافت اطلاعات از نرم‌افزارهای حضور و غیاب و پرسنلی دیدگاه، فرآیند پرداخت اضافه‌کاری، کارانه، پاداش و سایر مزایا را انجام می‌دهد. پس از انجام گردش‌های کاری و کنترل‌های لازم بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های سازمان، خروجی مورد نظر جهت پرداخت و درج در فیش حقوق پرسنل به نرم‌افزار حقوق و دستمزد ارسال می‌شود.

نرم افزارهای منابع انسانی دیدگاه چه تأثیری در سازمان‌ها دارد؟

نرم افزار مدیریت مزایا به عنوان بخشی از زنجیره جبران خدمات بر اساس عوامل ثابت و متغیر مانند حقوق پایه پرسنل و ساعات کارکرد، محاسبات پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان را مدیریت می‌کند.

ویژگی‌های نرم افزار مدیریت مزایا دیدگاه

درخواست دمو

نکات شاخص نرم افزار مدیریت مزایا دیدگاه

اپ موبایل پیشخوان دیدگاه همراه

برای افزایش راحتی کاربران محترم و کاهش دغدغه آن‌ها بسیاری از عملیات منوی پیشخوان نرم افزار‌های تحت وب دیدگاه در حوزه منابع انسانی، در برنامه موبایلی پبشخوان همراه در دسترس کاربران قرار گرفته است.

مشاهده و دریافت گزارش‌های حضور و غیاب شخصی و پرسنل زیرمجموعه از ویژگی‌های شاخص اپ موبایل پیشخوان است.

دانلود اپ موبایل

اپ موبایل پیشخوان دیدگاه همراه در پلتفرمهای مختلف

نرم افزار مدیریت مزایا چه مزیت‌هایی دارد؟

«نرم افزار مدیریت مزایا» امکان مدیریت پارامترها و اعمال نظر در بخش‌های مختلف فرآیند تخصیص پاداش و مزایا از منوی پیشخوان دیدگاه را برای مدیران سازمان فراهم می‌کند.

همکاری چارگون و دانشگاه پیام نور

گفت‌وگو با آقای محمد حاجی محمدعلی، مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور کشور:

کارکرد راهکار جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه در دانشگاه پیام نور، حذف سیستم‌های جزیره‌ای و پوشش یکپارچه‌ فرآیندها با وجود تنوع نظام‌های حقوقی قابل توجه بوده است.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است

راهنمای جامع نرم افزار مدیریت مزایا

توزیع عادلانه و قانونمند مزایا، پاداش،‌ اضافه‌کاری و کارانه به کارکنان که در برخی سازمان‌های دولتی از محل بودجه خارج شمول، تأمین می‌شود، موضوع کار نرم افزار مدیریت مزایا است. نرم افزار مدیریت مزایا با ارتباط و دریافت اطلاعات از نرم افزار‌های «حضور و غیاب» و «پرسنلی» دیدگاه، انجام فرآیندها و کسب‌ وکار پرداخت‌هایی از قبیل اضافه‌کاری/کارانه،پاداش و … را پوشش داده و پس از انجام گردش‌های کاری و کنترل‌های لازم بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های سازمان، خروجی مورد نظر جهت پرداخت و درج در فیش حقوق پرسنل را به نرم افزار «حقوق و دستمزد» ارسال می‌نماید.

نرم افزار مدیریت مزایا به عنوان بخشی از زنجیره جبران خدمات بر اساس عوامل ثابت و متغیر مانند حقوق پایه پرسنل و ساعات کارکرد، محاسبات پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان را مدیریت می‌کند. نرم افزار «مدیریت مزایا» با ارتباط و دریافت اطلاعات از نرم افزار‌های «حضور و غیاب» و «پرسنلی» دیدگاه، کنترل‌های لازم و فرآیندهای کاری براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های سازمان را انجام می‌دهد و در نهایت خروجی مورد نظر جهت پرداخت و درج در فیش حقوق پرسنل را به نرم افزار «حقوق و دستمزد» ارسال می‌نماید. همچنین امکان ارسال و ویرایش میزان/مبلغ مزایای موردنظر به همراه تاریخچه تغییرات در آرشیو وجود دارد.

برخی از ويژگی‌های كلی نرم افزار مدیریت مزایا ديدگاه عبارتند از: امکان تعیین دسترسی‌های متفاوت جهت ارسال، گردش و تأیید درخواست‌های پرداختی، امکان تعیین ساعت/مبلغ و اعمال نظر مدیران از منو پیشخوان دیدگاه، امکان کنترل وضعیت درخواست‌های ارسالی و تعیین وضعیت آنها توسط راهبر سیستم، امکان قفل سلسله مراتب پس از تأیید نهایی پرداخت، امکان گزارش‌گیری برحسب فیلدها و فیلترینگ مورد نیاز و …

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر