نرم‌افزار تشکیلات سازمانی

تشکیلات سازمانی یکی از سیستم‌های پایه‌ای حوزه منابع انسانی است که امکان نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به پست‌های سازمانی را از سنوات قبل تاکنون فراهم می‌کند. در اين سيستم تمامی ویرایش‌های ساختار مصوب سازمان ثبت شده، بنحوی كه کلیه مستندات، تاريخچه‌ها، وظايف و اطلاعات مرتبط به سهولت قابل دسترسی است. ارتباط گسترده نرم‌افزار «تشکیلات سازمانی» با سایر سیستم‌های جامع مدیریت منابع‌انسانی به خصوص نرم‌افزار پرسنلی موجب مکانیزه شدن مفاهیم کارگزینی شده و در سطحی بالاتر بستر اجرایی مناسبی برای تعالی سازمانی ایجاد می‌کند.

نرم افزار تشکیلات سازمانی سیستم جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه
Collaboration platform

امکانات سیستم تشکیلات سازمانی

  • نگهداری قانون و اساسنامه تاسیس و تشکیل دستگاه و تعریف اهداف و وظایف اساسی سازمان
  • تعریف سطوح مختلف تشکیلات و ترتیب قرار گرفتن آنها تا سطح پست‌های قابل تصدی
  • تعریف انواع اطلاعات تكميلی مربوط به پست‌ها و واحد‌ها، جهت تکمیل مشخصات خاص آنها در سازمان
  • تعریف کلیه شغل‌های سازمان به همراه شرح و مشخصات هر شغل
  • بروزرسانی خودکار وضعیت تصدی پست‌های سازمانی، پس از تخصیص پست‌ها به شاغلین در ساختار
  • امکان تعریف ساختار پیشنهادی، تصویب و اجرای آن با گردش کار مورد نظر
  • امکان نگهداری شرایط احراز پست و شغل و کنترل انتصاب پرسنل

امکانات نرم‌افزار تشکیلات سازمانی

نکات شاخص

کارکرد حداقلی نرم‌افزار تشکیلات سازمانی ایجاد ساختاری است که نرم‌افزار پرسنلی حکم کارکنان را براساس آن ایجاد و ثبت می‌کند. اما در سطوح بالاتر مفهوم منابع‌انسانی این نرم‌افزار قادر است با دریافت داده‌های مورد نیاز کنترل‌هایی در قالب یک سیستم چندوجهی برای مدیریت منابع انسانی سازمان ایجاد کند. به طور مثال بخشی از عملکرد این نرم‌افزار مانند کنترل شرایط احراز و مدیریت تصدی کارکنان می‌تواند به برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سطوح عمیق‌تری منجر شود.


نرم‌افزار تشکیلات سازمانی

تجربه استقرار نرم‌افزار تشکیلات سازمانی

باتوجه به قابلیت‌های ویژه مجموعه دیدگاه و نیاز به پیاده‌سازی آیین‌نامه‌ اداری، استخدامی خاص پژوهشگاه نیرو و شرایط خاص در حوزه تشکیلات سازمانی این نرم‌افزار پیاده سازی شد و توانست با موفقیت با ساختار ماتریسی و شرایط خاص پژوهشگاه نیرو تطبیق یابد.

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است