نقش نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی در بهره‌وری سازمانی تعریف می‌شود. این سیستم شامل فرآیندی است که از طریق آن عملیات حسابداری مالی در سازمان به شیوه مکانیزه‌ای مدیریت می‌شود. با توضیح بخش‌های زیر می‌توان به دیدگاه شفافی از فرآیند جامع نرم افزار حسابداری دست یافت:

 

لزوم پیاده‌سازی فرایند جامع نرم‌افزار حسابداری در سازمان‌ها

اجرا و مدیریت امور اداری روزمره در سازمان‌ها به روش سنتی تقریباً منسوخ شده است. به جرأت می‌توان گفت که امروزه کمتر سازمانی به روش‌های سنتی پایبند مانده است. اکثر سازمان‌ها فارغ از نوع فعالیت، ساختار، اهداف و تعداد کارکنان، به لزوم اتوماسیون و مدیریت فرایندهای کسب و کار پی برده اند. در نتیجه این بینش مدیران به انواع نرم‌افزارهای اداری، مالی و ارتباطی متوسل شده‌اند. استفاده از نرم‌افزارهای سازمانی در نوع خود پیشرفت بزرگی به شمار می‌رود. اما با این حال فعالیت جزیره‌ای واحدها و نرم‌افزارهای آنها، باعث بروز مشکلاتی شده است.

در مورد اطلاعات مالی و حسابداری، این مشکلات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر خواهند بود. در چنین مواردی پس از مکانیزه کردن فرآیند مالی حسابداری، راه‌اندازی فرایند جامع مدیریت مالی راهگشا خواهد بود. بسیاری از سازمان‌ها، هر واحد به صورت مستقل اقدام به انتخاب و تهیه نرم‌افزار می‌کند که امکان یکپارچه‌سازی آنها را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. از سوی دیگر فرایند اتوماسیون در هر واحد، بر اساس سیاست مستقل مدیران و کارکنان آن واحد انجام می‌شود.

در درازمدت عدم یکپارچگی باعث دور شدن از سیاست‌های کلان سازمان‌ می‌شود و دستیابی به اهداف سازمان را مشکل‌تر می‌کند. یک راه‌حل امتحان شده برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، استقرار و پیاده‌سازی فرایند جامع مدیریت مالی و یکپارچه کردن راهکار مالی حسابداری در سازمان است. به زبان ساده می‌توان گفت فرایند جامع حسابداری عبارت است از اتصال نرم‌افزارهای مالی و حسابداری واحدهای مختلف به یکدیگر و ایجاد شبکه‌ای از نرم‌افزارهای به‌هم‌پیوسته. این فرایند ابعاد گسترده‌ای دارد و واحدها و دپارتمان‌های گوناگونی را شامل می‌شود. مکانیزه کردن این فرایند صرف‌نظر از این که ابعاد سازمان بزرگ، متوسط یا کوچک باشد، گردش کار را در سازمان تسهیل می‌کند و با کاهش هزینه‌ها موجب بهره‌وری می‌شود.

برگشت به بالا برگشت به بالا

واحدهای درگیر در فرایند جامع حسابداری مالی

هر بخش سازمان که به هر نحو در ایجاد هزینه یا کسب درآمد سازمان یا هر رویداد مالی دیگری دخیل باشد، جزئی از چرخه مالی خواهد بود. همچنین رویدادی که به هر شکل موجب تغییر در اطلاعات اقتصادی سازمان شود هم در این دسته می‌گنجد. رخدادهایی که در فرایند ایجاد تغییرات اقتصادی مشارکت غیرمستقیم داشته باشد از این جمله هستند. همه این رخدادها بخشی از چرخه ارتباط با نرم افزار حسابداری شرکتی در فرآیند جامع مالی هستند.

این تعریف، همه واحدهای سازمان را شامل می‌شود. با این حال بعضی از واحدها ماهیت مالی ندارند. می‌توان سهم آنها را در پیشبرد فرایند جامع مدیریت مالی، با ایجاد دسترسی محدود به نرم‌افزارها تعریف کرد. کاربران اصلی سیستم جامع مدیریت مالی، سه واحد مدیریت‌ منابع انسانی، مالی و حسابداری، و انبارداری و مدیریت اموال هستند. ممکن است جزئیات این ساختار در هر سازمان متفاوت باشد. با این حال به عنوان یک الگوی کلی، هر یک از واحدهای نام‌برده به شکل زیر در اجرای فرایند جامع مدیریت مالی ایفای نقش می‌کنند:

 لزوم پیاده‌سازی فرایند جامع مدیریت مالی در سازمان‌ها اجرا و مدیریت امور اداری روزمره در سازمان‌ها به روش سنتی تقریباً منسوخ شده و به جرأت می‌توان گفت که امروزه کمتر سازمانی به روش‌های سنتی پایبند مانده است. اکثر سازمان‌ها فارغ از نوع فعالیت، ساختار، اهداف و تعداد کارکنان، به لزوم اتوماسیون فرایندها پی برده و به انواع نرم‌افزارهای اداری، مالی و ارتباطی متوسل شده‌اند. اگرچه استفاده از نرم‌افزارهای سازمانی در نوع خود پیشرفت بزرگی به شمار می‌رود، با این حال فعالیت جزیره‌ای واحدها و نرم‌افزارهای آنها، خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. به‌خصوص در مورد اطلاعات مالی و حسابداری، این مشکلات بزرگ‌تر و پیچیده‌تر خواهند بود. فرایند جامع مدیریت مالی در چنین مواردی راهگشا خواهد بود. در بسیاری از سازمان‌ها، هر واحد به صورت مستقل اقدام به انتخاب و تهیه نرم‌افزار می‌کند که امکان یکپارچه‌سازی آنها را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. از سوی دیگر فرایند اتوماسیون در هر واحد، بر اساس سیاست مستقل مدیران و کارکنان آن واحد انجام می‌شود. در درازمدت عدم یکپارچگی باعث دور شدن از سیاست‌های کلان سازمان‌ می‌شود و دستیابی به اهداف سازمان را مشکل‌تر می‌کند. یک راه‌حل امتحان شده برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، استقرار و پیاده‌سازی فرایند جامع مدیریت مالی و یکپارچه کردن فرایند مالی حسابداری در سازمان است. به زبان ساده می‌توان گفت فرایند جامع مالی عبارت است از اتصال نرم‌افزارهای مالی و حسابداری واحدهای مختلف به یکدیگر و ایجاد شبکه‌ای از نرم‌افزارهای به‌هم‌پیوسته. این فرایند ابعاد گسترده‌ای دارد و واحدها و دپارتمان‌های گوناگونی را شامل می‌شود. مکانیزه کردن این فرایند صرف‌نظر از این که ابعاد سازمان بزرگ، متوسط یا کوچک باشد، گردش کار را در سازمان تسهیل می‌کند و با کاهش هزینه‌ها موجب بهره‌وری می‌شود. نمایشگر ویدیو 00:00 02:46 واحدهای درگیر در فرایند جامع مدیریت مالی

واحد مدیریت منابع انسانی

طی چند دهه اخیر، نگرش سازمان به منابع انسانی دگرگون شده است. تا جایی که از عبارت «سرمایه انسانی» برای کارکنان سازمان استفاده می‌شود. مدیران به نقش سازنده و کلیدی کارکنان در پیشبرد اهداف سازمان پی برده‌اند. به همین دلیل، نظام جبران خدمات سرمایه انسانی، جایگاه ویژه‌ای در محاسبات سازمانی یافته است. امروزه یکی از شاخص باارزش برای سازمان‌ها و شرکت‌ها حسابداری منابع انسانی به شمار می‌رود. با تحلیل نتایج به دست آمده از سیستم‌های حسابداری منابع انسانی، مدیران می‌توانند تصمیمات ارزشمندی در خصوص سرمایه انسانی خود اتخاذ کنند.

برگشت به بالا برگشت به بالا

ضرورت تجهیز مدیریت منابع انسانی به سیستم‌های یکپارچه

سرمایه‌های سازمان در دو دسته انسانی و غیرانسانی قابل دسته‌بندی هستند. دارایی یا سرمایه غیرانسانی را در قالب اسناد مالی می‌توان مدیریت نمود. اما نکته‌ای در مورد سرمایه انسانی یا دارایی نامشهود وجود دارد که مدیریت مالی آن را پیچیده می‌کند. مطابق این نکته در خصوص افراد و کارکرد و بازدهی آنها، نمی‌توان با اسناد مالی تصمیم‌گیری کرد.

از سوی دیگر عملکرد و ارزش اقتصادی هر فرد را در سازمان، باید به صورت مستقل بررسی شود و در خصوص آن تصمیم‌گیری گردد. حسابداری منابع انسانی را می‌توان تلفیق دو حوزه منابع انسانی و مدیریت مالی دانست. مدیران با استفاده از مفاهیم و اصول حسابداری، بر عملکرد سرمایه انسانی نظارت می‌کنند.

اجرای صحیح حسابداری منابع انسانی، حس مشارکت در دستیابی به اهداف کلان سازمان را در کارکنان تقویت می‌کند. این فرایند تغییرات (مثبت یا منفی) افراد در طول زمان را قابل شناسایی می‌کند. با در نظر گرفتن دلایلی که عنوان شد، وجود یک یا چند سیستم برای تعیین ارزش واقعی خدمات ارائه شده توسط نیروی انسانی ضروری است. این ضرورت در شرکت‌های دانش‌بنیان که در آنها رضایت سرمایه انسانی با سودآوری نسبت مستقیم دارد، بیشتر احساس می‌شود.

یکپارچه بودن سامانه های مدیریت منابع انسانی، باعث می‌شود مجموعه اطلاعات شغلی پرسنل به صورت مستمر به‌روزرسانی شود. به این ترتیب برای جبران خدمات، نیازی به صرف زمان و انرژی برای یکپارچه کردن این اطلاعات وجود ندارد. فرایندی که در روزهای پایانی ماه و سال، پرسنل مدیریت توسعه سرمایه انسانی را درگیر محاسبات پیچیده می‌کند. حتی گاهی خطای انسانی به نارضایتی کارکنان و بروز اخلال در عملکرد سازمان منجر می‌شود.

مزایای تجهیز مدیریت منابع انسانی به سیستم‌های یکپارچه حسابداری

با یکپارچه‌سازی روال‌های مدیریت HR و تجهیز مدیریت منابع انسانی منافعی برای سازمان حاصل می‌شود که در ادامه شرح داده می‌شود:

اندازه‌گیری بازدهی سرمایه‌گذاری

یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی، تصمیم‌گیری در خصوص میزان سرمایه‌گذاری برای منابع انسانی و اندازه‌گیری بازدهی حاصل از آن است. با استفاده از سیستم حسابداری منابع انسانی، این مهم حاصل می‌شود.

نحوه توزیع منابع انسانی

تصمیم‌گیری در زمینه نحوه توزیع منابع انسانی در سازمان، یکی دیگر از عواملی است که به اثربخشی هزینه‌ها منجر می‌شود. مدیران ارشد با استفاده از سیستم‌های یکپارچه می‌توانند در این خصوص به نحو شایسته تصمیم‌گیری کنند.

انجام محاسبات مالی

در علم مدیریت نسبت سرمایه انسانی به سرمایه غیرانسانی، عامل مهمی است که مبنای محاسبات مالی قرار می‌گیرد. این شاخص باید همواره در سطح استاندارد باقی بماند. سیستم‌های حسابداری به حفظ این استاندارد در طول زمان کمک می‌کنند.

مطابق استانداردهای علم مدیریت، در محاسبه ارزش اقتصادی هر یک از پرسنل، لازم است فاکتورهای شغل به صورت مجزا از شاغل محاسبه شود. علاوه بر مشخصات شاغل از جمله مدرک تحصیلی، سابقه کاری و مهارت‌های جانبی، میزان اثربخشی وظایف او در جهت نیل به اهداف سازمان نیز ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. رعایت چنین استانداردهایی بدون توسل به سیستم‌های حسابداری عملاً غیرممکن است.

سنگ بنای مدیریت سازمان‌های بزرگ، پیش‌بینی آینده است. هدف‌گذاری برای سازمان بر اساس پیش‌بینی‌های تخصصی انجام می‌شود. این یک گام اساسی در جهت تحقق اهداف سازمان است. منابع انسانی از جمله سرمایه‌های پویا و تغییرپذیر سازمان هستند که پیش‌بینی عملکرد آنها، تنها با اتکا بر داده‌های جمع‌آوری شده در سیستم‌ها انجام‌پذیر است.

برگشت به بالا برگشت به بالا

فرایندهای مالی در مدیریت منابع انسانی

در مدیریت HR فرایندهای متعددی وجود دارد که برای سازمان هزینه ایجاد می‌کند. هرچه ارزیابی و جبران خدمت کارکنان دقیق‌تر و علمی‌تر انجام شود، این فرایندها هم پیچیده‌تر می‌شوند. در نتیجه نیاز سازمان به سیستم‌های یکپارچه بیش از پیش مشهود می‌شود. به‌طور کلی برای مدیریت فرایندهای مالی، چهار سیستم در مدیریت منابع انسانی پیاده‌سازی می‌شود:

 • سیستم حضور و غیاب برای محاسبات عملکردی کارکنان
 • پرسنلی برای محاسبات مطالبات قراردادی کارکنان
 • مدیریت مزایا برای محاسبات پاداش، کارانه و دیگر مزایای نقدی
 • رفاه برای محاسبات مربوط به خدمات وام، بیمه، مهمانسرا و سایر خدمات رفاهی

اطلاعات ثبت شده در این چهار سیستم، تجمیع شده و به سیستم حقوق و دستمزد ارسال می‌شود. سپس خروجی سیستم حقوق و دستمزد به عنوان مبنای پرداخت، جهت تخصیص اعتبار به سیستم اعتباری منتقل می‌شود.

مدیریت انبارداری و مدیریت اموال و اتصال به نرم افزار حسابداری

اهمیت واحد اموال و انبار از آن جهت است که مدیریت دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان را به‌عهده دارد. به دلیل ماهیت این بخش، لازم است نظارت صحیح و همه‌جانبه‌ای بر آن اعمال شود تا احتمال هرگونه سوءاستفاده یا خطا به صفر برسد. به‌علاوه عدم دسترسی لحظه‌ای به لیست دارایی‌ها و موجودی انبار، باعث می‌شود مدیران نتوانند زمان دقیق سفارش کالاهای جدید یا حجم تولید را محاسبه و مدیریت کنند. لذا مکانیزه کردن فرایندهای این واحد، به اندازه واحد مالی حائز اهمیت است و مدیریت نادرست آن، به اتلاف منابع سازمان می‌انجامد.

مزایای تجهیز واحد انبارداری و مدیریت اموال به سیستم‌های یکپارچه

برای واحدهای تولیدی تجهیز بخش مدیریت انبار و اموال امری اجتناب‌ناپذیر است. از مزایای نصب و استقرار سامانه حسابداری می‌توان موارد زیر را نام برد:

با کنترل دقیق این فرایندها، مدیران می‌توانند منابع مالی و دارایی‌های سازمان را به‌نحو بهینه و کارآمد مدیریت کنند. در برخی از سازمان‌ها، مدیریت قراردادهای حقوقی نیز در واحد مدیریت اموال یا تدارکات انجام می‌شود. پرداخت به‌موقع تعهدات قراردادی، از جمله مواردی است که به حفظ وجهه و برند سازمان می‌انجامد.

 

فرایند حسابداری مالی

برگشت به بالا برگشت به بالا

فرایندهای مالی در واحد انبارداری و مدیریت اموال

جایگاه سازمانی مدیریت اموال و دارایی‌ها، به دلیل حساسیت سازمانی، در بخش‌های دولتی و خصوصی تفاوت‌های زیادی دارد. در ساختار سازمانی گاهی به آن واحد تدارکات اطلاق می‌شود. بااین‌حال صرف‌نظر از این تفاوت‌ها، برای پیاده‌سازی موفق فرایند جامع مدیریت مالی، باید این واحد را در نظر داشت. خرید کالاهای مصرفی، مدیریت موجودی انبار، مدیریت املاک و مستغلات و در مواردی مدیریت قراردادها، از وظایف واحد انبارداری و مدیریت اموال هستند که مستلزم ثبت اسناد مالی و حسابداری هستند.

در فرایند جامع مدیریت مالی، اطلاعات حاصل از چندین فرایند با با سیستم‌های دیگری مانند نرم‌افزار بودجه و اعتبارات به اشتراک گذاشته می‌شوند. فرایندهای حسابداری انبار، خرید و تدارکات و مدیریت املاک، از این جمله‌اند. به‌طور کلی می‌توان سیستم‌های زیر را برای اتوماسیون نقش‌های این واحد در سازمان در نظر گرفت:

خرید و تدارکات:

مدیریت چرخه درخواست‌ کالا و تأمین اعتبار و خرید و تحویل به انبار

سیستم انبارداری:

ثبت موجودی انبار و انجام عملیات حسابداری انبار

اموال:

انجام عملیات و مدیریت اموال و دارایی‌ها و انجام روال جمع‌داری و اموال‌گردانی

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

املاک:

مستندسازی موارد مالی اموال غیرمنقول و مدیریت آنها

واحد مالی و حسابداری

نظارت بر تمامی پرداخت‌های داخلی و خارجی سازمان و انطباق آنها با اسناد داخلی و ضوابط سازمانی وظایف واحد مالی و حسابداری است. تهیه و تنظیم ترازنامه و اسناد مالی در دوره‌های زمانی مشخص نیز از دیگر وظایف این واحد است. ناگفته پیداست که مدیریت بهینه این وظایف میسر نیست. مگر اینکه با استفاده از نرم‌افزارهای جامع و ماژولار که بر اساس نیازهای سازمان و با در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و شرایط خاص طراحی و اجرا شده باشد. اطلاع مدیران از شرایط مالی سازمان، برای اتخاذ تصمیم‌های کلان ضروری است. این موضوع لزوم استفاده از نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی را بیش از پیش عیان می‌کند.

 

برگشت به بالا برگشت به بالا

مزیت‌های تجهیز مدیریت مالی و حسابداری به سیستم‌های یکپارچه

می‌توان گفت مهم‌ترین رکن در پیاده‌سازی فرایند جامع مدیریت مالی، مدیریت مالی و حسابداری است. فرایندهای مالی به‌خصوص در سازمان‌های فعال در زمینه امور بانکی، مالی و حسابداری و حسابرسی، به محاسبات دقیق و پیچیده نیاز دارد. که بروز کوچک‌ترین خطای انسانی در آن، هزینه‌های چشمگیری برای سازمان به‌دنبال خواهد داشت.

امنیت اطلاعات و اسناد مالی یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم‌های حسابداری است. چرا که محدود کردن دسترسی افراد به اسناد و تعریف سطوح دسترسی متفاوت، تنها با استفاده از این نرم افزارها امکان‌پذیر است. موضوع مهم دیگر پیش‌بینی آینده سازمان برای هدف‌گذاری بهتر است. با استفاده از تحلیل شرایط مالی فعلی سازمان و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و عوامل مهم دیگری از جمله قیمت ارز و شاخص‌های اقتصادی، می‌توان پیش‌بینی نزدیک به واقعیت از شرایط آینده سازمان به دست آورد.

از سوی دیگر اطلاع از رقم دقیق نقدینگی سازمان در هر لحظه و حتی پیش‌بینی آن در آینده، امکان سرمایه‌گذاری را برای مدیران ارشد فراهم می‌کند. تسلط واحد مالی و مدیران ارشد بر اطلاعات اقتصادی، از ویژگی‌های بارز یک سازمان موفق و پویا است. بخشی از این مهم از طریق گزارش‌گیری تحقق می‌یابد. امکان گزارش‌گیری لحظه‌ای و بدون فوت‌وقت، از مهم‌ترین مزایای استفاده از نرم‌افزار حسابداری در مدیریت مالی است. استفاده از سیستم‌ مالی حسابداری امکان دسترسی چند نفر به مدارک مالی را به صورت همزمان فراهم می‌کند که موجب تقسیم بهینه کار بین افراد و تسریع فرایندها می‌شود.

 

درخواست دمو نرم افزارهای دیدگاه

فرآیندهای مالی در واحد مالی حسابداری

این واحد هسته اصلی فرایند جامع مدیریت مالی به‌شمار می‌رود. اطلاعات اقتصادی سازمان در واحد مالی و حسابداری مدیریت می‌شود. عملکرد و جزئیات این ساختار در هر سازمان ممکن است متفاوت باشد. اما در مدلی که در این مقاله بررسی می‌شود، سیستم‌های درآمد، عاملان حساب و قراردادها، اطلاعات مرتبط را به صورت تجمیع شده به بخش اعتبارات ارسال می‌کنند.

نقش سیستم‌های مالی

 • نرم افزار درآمد: مدیریت درآمدها و وجوه واریز شده به حساب سازمان
 • سامانه عاملان: انجام بهینه عملیات تنخواه‌گردانی و اسناد مربوط به عاملین ذیحساب
 • سیستم قراردادها: مدیریت تضامین، تعهدات و پرداخت‌های مالی مربوط به قراردادها

نقش واحدهای مدیریت منابع انسانی و خرید و تدارکات

 • سامانه حقوق و دستمزد: مدیریت روال پرداخت حقوق ماهانه کارکنان
 • سیستم خرید و تدارکات: انجام بهینه روال خرید اقلام مورد نیاز در سازمان

پنج نرم افزار بالا اطلاعات را به صورت یکپارچه و تجمیع شده برای واحد اعتبارات ارسال می‌کنند. آنها کمک می‌کنند مدیریت وجوه موردنیاز برای پرداخت سازمان انجام شود.

برگشت به بالا برگشت به بالا

مزایای یکپارچگی نرم افزار حسابداری با دیگر فرآیندهای مالی سازمان

گاهی هر واحد به صورت مستقل و با سیاست‌های خود اقدام به اتوماتیک کردن فرایندهای خود می‌کند. اما این اقدام در درازمدت سیاست‌های کلان سازمان را کم‌رنگ می‌کند. در نتیجه امکان تصمیم‌گیری در سطح کلان بر اساس داده‌های یکپارچه وجود نخواهد داشت. یک راه‌حل نرم‌افزاری برای جلوگیری از بروز این مشکل فرایند جامع مدیریت مالی است که بر پایه داده‌های اشتراکی استوار است.

با استفاده از سیستم‌های یکپارچه و جامع مدیریت مالی، در طول زمان مجموعه‌ای از اطلاعات در اختیار خواهیم داشت. هر سازمانی برای دستیابی به اهداف و چشم‌انداز خود به این اطلاعات نیاز دارد. نکته مهم دیگر این است که با گذشت زمان، سازمان از نظر ساختار و تعداد پرسنل رشد خواهد کرد. بنابراین چنانچه مدیران از ابتدا تدبیری برای یکپارچه‌سازی اطلاعات خود نداشته باشند، در آینده با مشکلات بزرگ‌تری مواجه خواهند شد.

فرایند جامع مدیریت مالی از دوباره‌کاری و تکرار فرایندها در واحدهای مربوطه جلوگیری می‌کند. این جامعیت ضمن کاهش حجم مکاتبات، موجب تسریع فرایندها و کاهش خطای انسانی می‌شود. فرایندهای تکراری که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند هم حذف خواهند شد. در نتیجه در طول زمان کاهش چشمگیری در هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سازمان ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر فرایند جامع نرم افزار حسابداری، سرعت پاسخگویی را در سازمان بالا می‌برد که در نهایت رضایت مشتریان و افزایش فروش را به دنبال دارد.

 

نرم افزارهای دیدگاه چارگون

موانع و چالش‌های پیاده‌سازی نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی

در بیشتر سازمان‌های دولتی و همچنین سازمان‌های خصوصی با سابقه فعالیت بالا، به ساختارها، روش‌ها و سیستم‌های کهنه‌ و قدیمی مجهز هستند. این ساختارها که چند دهه پیش طراحی شده اند با تغییرات جزئی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این‌گونه سازمان‌ها با چالش‌های جدی در مدیریت تحول و تغییر روبه‌رو هستند. در نتیجه هرگونه تغییر در سیستم‌های آنها، مستلزم تحولات گسترده است. تحولاتی که از ذهنیت مدیران ارشد آغاز می‌شود به سایر ارکان تسری می‌یابد.

در چنین مواردی مدیران تلاش می‌کنند تا با صرف کمترین هزینه و اعمال تغییرات جزئی، این ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کنند. لازم به ذکر است، متوسل شدن به تغییرات سطحی و ساختاری کوچک کارآمد نخواهد بود. چون با توجه به تغییرات پرشتاب بازار و رقیبان، باید اقدامات ریشه‌ای و کلان را مدنظر قرار گیرد. برخی از این تغییرات شامل موارد زیر هستند:

 • بهبود بخشیدن به سیستم‌ها و فرایندهای جاری
 • تهیه نرم‌افزارهای متناسب با نیازهای سازمان
 • استقرار نرم‌افزارهای جامع
 • اجرای فرایند جامع مدیریت مالی
 • برنامه‌ریزی برای انطباق افراد
 • فرایندها با سیستم جامع جدید

ضرورت تغییرات فرایندی در حوزه حسابداری مالی

پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که اعمال این تغییرات به صورت اصولی، نرخ بازگشت سرمایه و بهره‌وری بالایی دارد. موانع اداری در سازمان‌های دولتی جدی‌تر است. چرا که بروکراسی و کندی فرایندها به دلیل وابستگی به نهادهای دولتی بیشتر است. از سوی دیگر تغییرات بزرگ در ساختارهای اداری پیچیده، از بالا به پایین انجام می‌شوند. این تغییرات در شرایطی که وزارتخانه بالادستی به ضرورت تغییر واقف نباشد، به سختی اتفاق می‌افتند. نمی‌توان انتظار داشت با تغییرات کلان در سازمان‌های کوچک زیرمجموعه موافقت شود. مدیران میانی نیز باید در این زمینه آموزش ببینند. در نتیجه این آموزش آنها می‌توانند کاربرد نرم افزار حسابداری در فرآیند جامع مالی را به چشم یک ضرورت ببینند. ممکن است برخی مدیران نرم‌افزارهای جامع را عامل کاهش کنترل خود بر سازمان بدانند و آن را تهدیدی برای موقعیت خود در نظر بگیرند.

برگشت به بالا برگشت به بالا

تجربه راه‌اندازی فرآیند جامع مدیریت حسابداری مالی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر یکی از سازمان‌های مشتری چارگون در سیستم جامع نرم افزاری حسابداری مالی است. پاسخگویی بهتر و تسهیل ارائه خدمات هدف راه‌اندازی این سیستم در دانشگاه بود. برای اجرای این پروژه، مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه محصول شرکت چارگون انتخاب شد. نرم‌افزارهای متعددی از حوزه‌های مالی، راهکار لجستیک و مدیریت منابع انسانی، در یک ساختار یکپارچه به کار گرفته شد.

 

 

مهندس محسن دخانچی که در زمان پیاده‌سازی سیستم، مدیریت مالی دانشگاه امیرکبیر را بر عهده داشت، از تجربه همکاری با چارگون گفت. او در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون با اشاره به وسعت دریافت‌کنندگان خدمات از دانشگاه اظهار داشت:

«ارائه خدمات به 560 نفر عضو هیئت علمی، 700 نفر کارمند و 12000 نفر دانشجو، عملیات و فرایندهای مالی متنوع و پیچیده‌ای داشت. طی بررسی‌های به عمل آمده، به منظور دستیابی به اطلاعات مالی شفاف و کارآمد، نیاز جدی به بازبینی ساختارهای اداری و مالی احساس می‌شد. این نیاز سازمانی، در نهایت به بازبینی اساسی در سیستم‌های اداری و مالی با همکاری شرکت چارگون منجر شد. توانمندی کارشناسان و تجربه این شرکت در همکاری با سازمان‌های دولتی، مهم‌ترین دلیل مدیران دانشگاه امیرکبیر برای استقرار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بود.»

دخانچی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازبینی سیستم‌های مالی و اداری را مدنظر داشتند. ما در این روند بر ایجاد یک ساختار مکانیزه، پوشش دادن نیازهای روز و پیش‌بینی نیازهای آتی تأکید داشتیم. این ساختار با همکاری شرکت چارگون در بستر نرم‌افزارهای مالی دیدگاه شکل گرفت. تجهیز دانشگاه به این نرم‌افزارهای جامع، بهره‌وری سازمانی را تا حد زیادی افزایش داد. در نهایت نظرات مدیران ارشد را به‌طور کامل تأمین نمود.»

 

درخواست دموی نرم‌افزارهای مالی دیدگاه

درخواست دمو نرم افزارهای دیدگاه
درخواست دمو نرم افزارهای دیدگاه

مقالات مرتبط

اشتراک گذاری :