حوزه مالی

مجموعه نرم‌افزاری مدیریت مالی «دیدگاه»، با ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد. یکپارچگی موجود در حیطه کارکرد کلیه زیرسیستم‌ها، منجر به ایجاد محیط کاری کاملا متصل می‌شود. در این محیط، امکانات گسترده‌ای جهت پوشش تبادل اطلاعاتی، میان عملیات  تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان در دسترس خواهد بود.

حفاظت از اطلاعات محرمانه سازمانی، جزئیات اطلاعات مالی و عدم داده‌سازی در این حوزه، از جمله موارد حیاتی برای ادامه بقا و موفقیت هر سازمان است. چارگون با تمرکز بر این نیاز و در جهت افزایش امنیت و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، راهکارهای لازم را پیش‌بینی کرده است.

تبادل اطلاعاتی یکپارچه میان زیرسیستم‌ها، باعث می‌شود که در گزارش‌های نرم‌‌افزارهای متفاوت، فقط یک روایت از اطلاعات، به ازای هر تراکنش عملیاتی وجود داشته باشد. امکان کارکرد مستقل واحدهای زیرمجموعه سازمان، بدون وابستگی عملیاتی با واحدهای بالادستی، از وجوه تمایز این سیستم است. در عین استقلال واحدهای عملیاتی، در یک ارتباط اطلاعاتی سلسله مراتبی، واحدهای بالادستی همواره قادرند که با هر یک از زیرمجموعه‌ها ارتباط برقرار نمایند. همچنین امکانات گسترده تلفیق داده‌‌ها، گزارشات و اطلاعات تجمیعی در مورد همه واحدهای پایین‌دستی یا گروهی از آنها را در اختیار قرار می‌دهد.