پرش به محتوای اصلی
بخش اول:

دموی نرم افزار BPMS

  • محمد اکبری
  • 29 دقیقه
  • خلاصه مطلب: محمد اکبری تیم‌لید راهکار BPMS شرکت چارگون، به ارائه دمو نرم افزار BPMS دیدگاه می‌پردازد.

BPMS، راهی هوشمند برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمان.

مدلسازی فرایند
بخش دوم:

دموی نرم‌افزار BPMS

  • محمد اکبری
  • 33 دقیقه
  • خلاصه مطلب: در این ویدئو در ادامه ویدئوی اول، محمد اکبری دموی نرم‌افزار BPMS را ارائه می‌دهد.

مدلسازی فرایند