پرش به محتوای اصلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بازماندهٔ مدرسهٔ طب دارالفنون تهران است و از این لحاظ از کهن‌ترین موسسات علوم پزشکی آکادمیک ایران محسوب می‌شود. این دانشگاه مطابق با رتبه‌بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هفتمین سال پیاپی حائز جایگاه نخست در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانی است.

نرم‌افزار BPMS دیدگاه چه تاثیری در سازمان‌ها دارد؟

این راهکار با در اختیار قرار دادن گزارش‌های نتعدد، ایزار مطمئن نظارت بر تصمیم‌سازی، اجرای تغییرات و بهینه کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.

اثربخشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندس کوروش محسنی معاون آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیستم‌های چارگون به ما کمک می‌کند از جدیدترین فناوری در حوزه انبار داده و داشبوردهای مدیریتی برای تحلیل اطلاعات کارکنان در سازمان استفاده کنیم.

محورهای همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با چارگون

حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه

استقرار سیستم دیدگاه موجب گردش آسان و مطمئن نامه‌ها و مکتوبات اداری دانشگاه شده و هم‌اکنون در حوزه اتوماسیون اداری حجم وسیعی از اطلاعات مراودات سازمان بر روی سرورهای جداگانه‌ نگهداری و مدیریت می‌شود. نرم‌افزار‌های مکاتبات اداری، مدیریت اسناد و نرم‌افزار جلسات و نرم‌افزار کارها در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب و پیاده‌سازی شده است. اپ مکاتبات، اپ پیشخوان و اپ جلسات دیدگاه همراه، نیز از بستر موبایل نرم‌افزارهای دیدگاه به این مجموعه ارائه شده است.

حوزه سیستم جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه

انعطاف و سادگی سیستم‌های استقرار یافته در حوزه مدیریت منابع انسانی نیز امکان صدور احکام پرسنلی در انواع مختلف قراردادی، کارمندی و متناسب با شیفت‌های متعدد بیمارستانی در زیرمجموعه‌های دانشگاه را فراهم آورده است. نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، پرسنلی و بازنشستگی از راهکار منابع انسانی دیدگاه در این مجموعه پیاده‌سازی شده است.

 

توسعه همکاری چارگون با این سازمان به اجرای خدمات ارزش افزوده در حوزه هوش سازمانی منجر شد به نحوی که مدیران دانشگاه هم اکنون قادر هستند با استفاده از اطلاعات لحظه‌ای سیستم‌ها نسبت به اختصاص بهینه منابع پزشکی و درمانی اقدام نمایند.