پرش به محتوای اصلی

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

بسیاری از فرآیندهایی که در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایجاد می‌شود توسط سیستم BPMS قابل اجرا است.

در دانشگاه‌ها درخواستی که مربوط به دانشجو می‌شود برای مثال درخواست تصویب پروپزال است. دانشجوها معمولا زمانی که می‌خواهند پروپزالشان را تصویب کنند می‌بایست فایل مربوط به پروپزال که نوشته‌اند را از طریق اتوماسیون آپلود کنند. سپس باید به تایید استاد راهنما برسد و بعد از آن کارشناس آموزش باید تایید کند و سپس به تایید معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی برسد و درنهایت پروپزال تصویب می‌شود.

کاربردهای مهم نرم‌افزار BPMS دیدگاه در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه با ارائه نسل جدید نرم‌افزار BPMS، راهکارهای خاص منظوره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مکانیزه و پیاده‌سازی می‌کند.

چه درصدی از صنایع مهم از دیدگاه استفاده می‌کنند؟

مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بر پایه مزیت‌هایی مانند یکپارچگی و انعطاف‌پذیری، در صنایع متنوعی پیاده‌سازی شده است. مدیران حوزه‌های مختلف سازمان از نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارآیی بیشتر و بهره‌ور کردن سازمان خود استفاده می‌کنند.

پیاده‌سازی فرآیندهای مهم دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با نرم‌افزار BPMS دیدگاه

نرم‌افزار BPMS دیدگاه و فرآیندهای دیگر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

درخواست دمو

اتوماسیون اداری مدیریت منابع انسانی مدیریت لجستیک مدیریت مالی و حسابداری مدیریت فرایندها و Bpms
اتوماسیون اداری

دیدگاه، فراتر از یک ابزار صرف برای مکانیزاسیون فرآیندهای اداری، راهکاری جامع و بومی برای ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان شماست.

اطلاعات بیشتر
مدیریت منابع انسانی

چارگون با نگاهی فرآیندمحور به مدیریت منابع انسانی، سیستم‌های جامع دیدگاه را برای پوشش مکانیزه تمامی فرآیندهای این حوزه از زمان جذب نیرو تا خاتمه قرارداد و بازنشستگی ارائه کرده است.

اطلاعات بیشتر
مدیریت لجستیک

اداره کارآمد انواع انبارها با پراکندگی جغرافیایی، کنترل دقیق ورود و خروج کالاها، پیگیری و رهگیری موجودی کالا و وضعیت اموال و دارایی‌های ثابت، نیازمند سیستم‌های کارآمد و متناسب با فناوری روز است.

اطلاعات بیشتر
مدیریت مالی و حسابداری

مجموعه نرم افزارهای مدیریت مالی «دیدگاه»، با ایجاد بستری یکپارچه تمام فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر
مدیریت فرایندها و Bpms

مجموعه نرم‌افزاری “دیدگاه” با ارائه سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ابزارهای متعددی برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی در اختیار شما قرار می‌دهد.

اطلاعات بیشتر