پرش به محتوای اصلی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ساختار سازمانی گسترده‌ای متشکل از ۵ معاونت «آموزش»، «پژوهش»، «فرهنگی و تبلیغی»، «فضای مجازی، هنر و رسانه» و «منابع انسانی و پشتیبانی»، سه اداره کل حوزه ریاست، حراست و حفاظت، دفتر پژوهش های خاص به فعالیت مشغول است.

۹ مؤسسه و مرکز پژوهشی و آموزشی و سه شعبه (اصفهان، جنوب شرق، خراسان) و ۲ نمایندگی در تهران و خوزستان نیز در زیر مجموعه این سازمان فعال هستند.

روایت مدیران و کارشناسان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از تجربه همکاری با چارگون

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در طول سال‌های طولانی همکاری با چارگون، تجربه استفاده یکپارچه از همه راهکارهای نرم‌افزاری دیدگاه را دارد.

اثربخشی راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

سیدحسن هانی مدیر فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

امکان یکپارچگی نرم‌افزار BPMS با سایر سیستم‌های اطلاعاتی مستقر در سازمان مانند سامانه‌های اداری و مالی در انتخاب درست مسیر مکانیزه‌کردن فرآیندهای سازمان اهمیت زیادی دارد.

محورهای همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با چارگون

حوزه اتوماسیون اداری

نرم‌افزار مکاتبات اداری از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه از سال ۱۳۸۸ در این سازمان نصب و پیاده سازی شده است و برای ارسال و دریافت نامه‌ها و مراودات اداری بکار گرفته شده است. از ابتدای راه‌اندازی تا سال ۱۳۹۹ در این سیستم ۵۹۷۵۲۴ نامه ثبت شده و تعداد ارجاعات این نرم افزار ۴۲۶۱۸۷۸ و تعداد پیام‌های آن نیز ۱۳۷۱۱۷۶بوده است. سیستم ارسال فکس مجازی هم از دیگر سیستم‌های پرکاربرد راهکار اتوماسیون چارگون در دفتر تبلیغات اسلامی است.

حوزه سیستم‌های یکپارچه مدیریت منابع انسانی

سیستم تشکیلات سازمانی دیدگاه برای مدیریت ساختار سازمان در دفتر تبلیغات اسلامی راه‌اندازی شده و ۱۰۷۶ پست قابل تصدی را برای ۱۹۸۷ پست سازمانی در آن تعریف شده است. نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه نیز برای مدیریت پرونده ۱۳۹۰ نفر پرسنل و صدور احکام و مدیریت فرم‌های استخدامی در دفتر تبلیغات در حال بهره‌برداری است و ۲۸۱۲۵ حکم در آن صادر شده است.

کنترل تردد‌های کارکنان، مدیریت مرخصی‌ها، ماموریت‌ها و شیفت‌های کارکنان نیز با نرم‌افزار حضور و غیاب دیدگاه در این سازمان انجام می‌شود و از سال ۹۳ تا ۹۹ با ارتباط به ۳۴ دستگاه کارتکس ۶۷۲۷۱۴۷ عدد تردد را ذخیره کرده است.

نرم‌افزار آموزش دیدگاه نیز برای مدیریت دوره‌های آموزشی، برگزاری کلاس‌ها و مدیریت سوابق آموزشی کارکنان در این سازمان بکار می‌رود و از سال ۹۴ تا ۹۹ با برگزاری ۷۹۹ دوره مجموعا ۳۶۱۶۲۳ ساعت آموزش برای کارکنان دفتر تبلیغات را مدیریت کرده است.

راهکار‌های مالی و حسابداری

ثبت و مدیریت اسناد حسابداری این سازمان در اداره کل مالی و ذیحسابی دفتر تبلیغات از سال ۹۵ در نرم‌افزار حسابداری مالی دیدگاه انجام می‌شود و تا سال ۹۹ تعداد ۵۷۳۴۸ سند در این سیستم ثبت شده است. سیستم حقوق و دستمزد دیدگاه نیز با اتصال به سیستم‌های پرسنلی و تشکیلات سازمانی، عملیات محاسبه و صدور فیش‌های حقوقی را در این سازمان مدیریت می‌کند. از سال ۹۳ تا سال ۹۵ تعداد ۹۸۲۸۰ فیش حقوقی در این سیستم صادر شده است.

مجموعه‌های مالی مراکز زیرمجموعه دفتر تبلیغات با هماهنگی اداره کل برنامه و بودجه برای ثبت موافقت‌نامه‌ها و تخصیص‌های مالی به مراکز از نرم‌افزار بودجه‌ریزی و اعتبارات دیدگاه می‌کنند.

سیستم‌های راهکار لجستیک

مدیریت اموال در اداره جمع‌داری اموال این مجموعه از سال ۹۳ با نرم‌افزارهای راهکار لجستیک دیدگاه مدیریت می‌شود. تا سال ۹۹ تعداد اموال ثبت‌شده در دفتر تبلیغات ۳۸۶۸۶ مورد بوده که صورت برداری آنها از سال ۹۷ از طریق اپ جمع‌دار همراه در ۵۹ نوبت انجام شده است. سیستم انبار و حسابداری انبار و همچنین سیستم خرید و تدارکات نیز از دیگر نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دیدگاه است که در این مجموعه در حال بهره‌برداری است.