پرش به محتوای اصلی

دوره‌های آموزشی چارگون

تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس بر آن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های مؤثری بردارند.

آموزش‌های کاربردی حوزه نرم‌افزار
ارتقای دانش تخصصی حوزه نرم‌افزار نه فقط در زمینه کاربری نرم‌افزارهای دیدگاه بلکه در حوزه‌های دیگری مانند زیرساخت‌های فناوری و مدیریت سازمانی از برنامه‌های واحد آموزش چارگون است.

دوره‌های آموزشی چارگون

برگزاری دومین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1403
برگزاری دومین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1403

این دوره آموزشی از پنجم تا بیست‌ویکم خردادماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: فعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: پنجم تا بیست‌ویکم خردادماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری اولین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1403
برگزاری اولین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1403

این دوره آموزشی از هشتم تا شانزدهم اردیبهشت ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: هشتم تا شانزدهم اردیبهشت‌ماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری یازدهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری یازدهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از پنجم تا شانزدهم اسفندماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: پنجم تا شانزدهم اسفندماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری دهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری دهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از اول تا یازدهم بهمن ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: اول تا یازدهم بهمن ماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری نهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری نهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از دوم تا دوازدهم دی ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: دوم تا دوازدهم دی ماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

تماس مستقیم با واحد آموزش چارگون

مرکز آموزش و مشاوره چارگون در حوزه‌های مختلف و راهکارهای نرم‌افزاری متنوع آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی سازمانی اعلام می‌کند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 84203270 تماس بگیرید.

دستاورد چارگون در ارائه خدمات آموزشی

واحد آموزش چارگون در سال گذشته با تغییر سبک به آموزش مجازی و آنلاین، به بیش از ۴۵۰۰ نفر از کاربران دیدگاه خدمات آموزشی ارائه کرده که ۱۶۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.