پرش به محتوای اصلی

دوره‌های آموزشی چارگون

تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس بر آن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های مؤثری بردارند.

آموزش‌های کاربردی حوزه نرم‌افزار
ارتقای دانش تخصصی حوزه نرم‌افزار نه فقط در زمینه کاربری نرم‌افزارهای دیدگاه بلکه در حوزه‌های دیگری مانند زیرساخت‌های فناوری و مدیریت سازمانی از برنامه‌های واحد آموزش چارگون است.

دوره‌های آموزشی چارگون

برگزاری هشتمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری هشتمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از چهارم تا چهاردهم آذرماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: فعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: چهارم تا چهاردهم آذرماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری هفتمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری هفتمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از ششم تا شانزدهم آبان‌ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: ششم تا شانزدهم آبان‌ماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری ششمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری ششمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از اول تا پانزدهم مهرماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: اول تا پانزدهم مهرماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری پنجمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری پنجمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از چهارم تا چهاردهم شهریورماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: چهارم تا چهاردهم شهریورماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری چهارمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری چهارمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از هفتم تا هفدهم مردادماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: هفتم تا هفدهم مردادماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

تماس مستقیم با واحد آموزش چارگون

مرکز آموزش و مشاوره چارگون در حوزه‌های مختلف و راهکارهای نرم‌افزاری متنوع آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی سازمانی اعلام می‌کند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 84203270 تماس بگیرید.

دستاورد چارگون در ارائه خدمات آموزشی

واحد آموزش چارگون در سال گذشته با تغییر سبک به آموزش مجازی و آنلاین، به بیش از ۴۵۰۰ نفر از کاربران دیدگاه خدمات آموزشی ارائه کرده که ۱۶۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.