پرش به محتوای اصلی

دوره‌های آموزشی چارگون

تجربه چارگون در تعامل با سازمان‌های متفاوت در نقاط مختلف ایران، همواره نشان داده که ارتباط تنگاتنگی بین استقرار محصولات نرم‌افزاری با سبک مدیریت، فرآیندهای سازمانی و همراهی و همسویی کارکنان سازمان وجود دارد. بر همین اساس بر آن شدیم تا با تعریف خدمات مشخصی در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت به سازمان‌ها کمک کنیم تا در جهت رشد کسب و کار خود گام‌های مؤثری بردارند.

آموزش‌های کاربردی حوزه نرم‌افزار
ارتقای دانش تخصصی حوزه نرم‌افزار نه فقط در زمینه کاربری نرم‌افزارهای دیدگاه بلکه در حوزه‌های دیگری مانند زیرساخت‌های فناوری و مدیریت سازمانی از برنامه‌های واحد آموزش چارگون است.

دوره‌های آموزشی چارگون

برگزاری دومین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری دومین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از اول تا سیزدهم خردادماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: فعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: اول تا سیزدهم خردادماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری اولین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402
برگزاری اولین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1402

این دوره آموزشی از نهم تا هجدهم اردیبهشت ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: نهم تا هجدهم اردیبهشت ماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری یازدهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1401
برگزاری یازدهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1401

این دوره آموزشی از اول تا سیزدهم اسفندماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: اول تا سیزدهم اسفند ماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری دهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1401
برگزاری دهمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 1401

این دوره آموزشی از اول تا یازدهم بهمن‌ماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: اول تا یازدهم بهمن ماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

برگزاری هشتمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در سال 1401
برگزاری هشتمین دوره آموزش آنلاین مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در سال 1401

این دوره آموزشی از پنجم تا پانزدهم آذرماه با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.

 • وضعیت: غیرفعال
 • مدرس: کارشناسان شرکت چارگون
 • تاریخ: پنجم تا پانزدهم آذرماه
 • ساعت: 9:00 - 12:00

جزئیات دوره

تماس مستقیم با واحد آموزش چارگون

مرکز آموزش و مشاوره چارگون در حوزه‌های مختلف و راهکارهای نرم‌افزاری متنوع آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی سازمانی اعلام می‌کند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 84203270 تماس بگیرید.

دستاورد چارگون در ارائه خدمات آموزشی

واحد آموزش چارگون در سال گذشته با تغییر سبک به آموزش مجازی و آنلاین، به بیش از ۴۵۰۰ نفر از کاربران دیدگاه خدمات آموزشی ارائه کرده که ۱۶۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.