پرش به محتوای اصلی

نرم افزار عاملین

در بسیاری از سازمان‌های دولتی به واسطه پراکندگی جغرافیایی و وسعت پوشش، افرادی را به عنوان عامل تعیین کرده تا از طریق تنخواه هزینه‌های خاص را مدیریت کنند. در “نرم افزار عاملین”، دو فرایند مهم پرداخت تنخواه به عامل و همچنین تسویه اسناد هزینه توسط عامل ستاد مدیریت می‌شوند؛ به گونه‌ای که این فرایندها به صورت مکانیزه در نرم افزار اعمال می‌شود و طرفین از موجودی تنخواه اطلاع خواهند داشت.

 

معرفی نرم افزار عاملین

با امکانات سیستم‌های مالی حسابداری دیدگاه تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان‌ها در دسترس خواهد بود.

امکانات نرم افزار عاملین

درخواست دمو

نکات شاخص نرم افزار عاملین

نرم افزار عاملین چه مزیت‌هایی دارد؟

  • صرفه جویی در زمان و هزینه: حذف فرآیندهای دستی و زمان‌بر
  • افزایش دقت و راندمان: تضمین صحت و انسجام اطلاعات مالی
  • بهبود تصمیم گیری: ارائه گزارش های دقیق برای تصمیم گیری های آگاهانه
  • کنترل و نظارت دقیق: رصد لحظه ای فعالیت های عاملین و پیشرفت پروژه ها
  • افزایش شفافیت و انضباط مالی: ایجاد نظم و انسجام در امور مالی
  • امکان تعریف محل هزینه هر تنخواه: عاملین در این نرم افزار می توانند هز تنخواه را دقیقاً برای محل مصرفی مشخصی تعیین کرده و در نهایت در هنگام تسویه اسناد با مشکل روبه‌رو نشوند.
  • یکپارچگی با سایر نرم افزارهای دیدگاه: از دیگر مزایای این سیستم می‌توان یه یکپارچگی این سیستم با سایر نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری دیدگاه اشاره نمود.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است