پرش به محتوای اصلی

نرم افزار عاملین

در بسیاری از سازمان‌های دولتی به واسطه پراکندگی جغرافیایی و وسعت پوشش، افرادی را به عنوان عامل تعیین کرده تا از طریق تنخواه هزینه‌های خاص را مدیریت کنند. در “نرم افزار عاملین”، دو فرایند مهم پرداخت تنخواه به عامل و همچنین تسویه اسناد هزینه توسط عامل ستاد مدیریت می‌شوند؛ به گونه‌ای که این فرایندها به صورت مکانیزه در نرم افزار اعمال می‌شود و طرفین از موجودی تنخواه اطلاع خواهند داشت.

 

معرفی نرم افزارهای مالی حسابداری دیدگاه

با امکانات سیستم‌های مالی حسابداری دیدگاه تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان‌ها در دسترس خواهد بود.

امکانات نرم افزار عاملین

نکات شاخص نرم افزار عاملین

اپ‌های موبایلی دیدگاه همراه

در راستای دسترس‌پذیری بیشتر نرم افزار دیدگاه، با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی در هر بخش می‌توان به اطلاعات نرم افزاری خود در حوزه‌های مختلف اتوماسیون، انبار، منابع انسانی و سایر موارد دسترسی داشت.

دانلود اپ موبایل

اپ موبایل انباردار

نرم افزار عاملین چه مزیت‌هایی دارد؟

امکان تعریف محل هزینه هر تنخواه

  • عاملین در این نرم افزار می توانند هز تنخواه را دقیقاً برای محل مصرفی مشخصی تعیین کرده و در نهایت در هنگام تسویه اسناد با مشکل روبه‌رو نشوند.

یکپارچگی با سایر نرم افزارهای دیدگاه

از دیگر مزایای این سیستم می‌توان یه یکپارچگی این سیستم با سایر نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری دیدگاه اشاره نمود.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است