نرم افزار حقوق و دستمزد

در انتهای فرآیند نظام جبران خدمات، محاسبه حقوق و مزایای پرسنل و نیز تولید اسناد مربوط به پرداخت‌ها قرار می‌گیرد. نرم‌افزار حقوق و دستمزد دیدگاه نیز در همین راستا در راهکار مدیریت منابع ‌انسانی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه قرار گرفته و طراحی آن به‌گونه‌ایست که از طریق تعریف دسترسی، کاربر این سیستم، از واحد مالی سازمان نیز می‌تواند به اجرای فرآیندهای موردنظر اقدام کند. ارتباط مکانیزه نرم‌افزار «حقوق و دستمزد» با سایر نرم‌افزارهای دیدگاه موجب می‌شود اطلاعات حکمی کارکنان بطور اتوماتیک از سیستم پرسنلی دریافت شود و پس از محاسبه کارکرد با توجه به اطلاعات تردد ثبت شده در نرم افزار حضور و غیاب، محاسبات حقوق و مزایا در نرم‌افزار حقوق و دستمزد انجام شود. تولید اتوماتیک سندهای پرداخت جهت تامین اعتبار و صدور سند قطعی در نرم‌افزارهای مالی و حسابداری دیدگاه نیز این چرخه را کامل می‌کند.

 

نرم افزار حقوق و دستمزد از راهکار جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه
Collaboration platform

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

  • كاهش عملیات تكراری، كنترل‌های زمانبر و در نتیجه اتلاف زمان، بین حوزه اداری و حوزه مالی سازمان
  • پیش‌نویس سند براساس شابلن سیستم مالی موجود در سازمان (درمواردی که سازمان از سیستم مالی دیدگاه استفاده نمی‌کند.)
  • تعریف نحوه محاسبه اقساط وام، پس‌انداز و پرداخت نامتناوب در الگوهای حقوق
  • مشاهده آرشیو فیش‌های حقوقی شخصی از طریق منوی اداری
  • تعریف انواع بیمه، بازنشستگی، مالیات، ماموریت، عیدی، سنوات و خرید مرخصی از طریق فرمول نویسی
  • امکان انجام محاسبات دیون، سنوات در کنار محاسبات عادی و میان‌دوره

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

امکانات شاخص نرم افزار حقوق و دستمزد

قابلیت‌ها و امکانات گسترده نرم‌افزار «حقوق و دستمزد» در پوشش‌دهی به نیازهای سازمان‌های مختلف در حوزه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان قابل توجه است. اما مزیت ویژه این نرم‌افزار کارکرد بهینه در سازمان‌هایی با ابعاد بزرگ است، به نحوی که محاسبه حقوق و مزایای چندین هزار پرسنل سریع و بادقت انجام می‌شود. از سوی دیگر قابلیت مدیریت یکپارچه فرآیند محاسبه حقوق در نرم‌افزار «حقوق و دستمزد» برای سازمان‌های پراکنده به ارتقای مدیریت منابع‌انسانی در این سازمان‌ها منجر می‌شود.


نرم افزار حقوق و دستمزد

تجربه استقرار نرم افزار حقوق و دستمزد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

همکاران واحد فروش در جلسات اختصاصی در سازمان مشتری،
جلسه دموی نرم‌افزارهای مختلف مجموعه دیدگاه را برگزار می‌کنند.

درخواست دمو

اطلاعات بیشتر درباره این نرم‌افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است