پرش به محتوای اصلی

نرم افزار خزانه‌داری

کاربرد مهم نرم افزار خزانه‌داری، مدیریت انواع دریافت و پرداخت است که با قابلیت‌های متنوع خود نیازهای انواع کسب‌وکارهای بخش خصوصی (بازرگانی، تولیدی و خدماتی) را پوشش می‌دهد. مدیریت تنخواه‌گردان‌‌های شرکت و همچنین مدیریت تضامین نیز از طریق این نرم افزار قابل انجام است. مدیریت تمامی فرآیندهای مربوط به انواع دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مدیریت تضامین، مدیریت تنخواه، مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی و آگاهی از شرایط لحظه‌ای مالی شرکت از امکانات نرم افزار خزانه داری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه است.

معرفی نرم افزارهای مالی حسابداری دیدگاه

با امکانات سیستم‌های مالی حسابداری دیدگاه تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان‌ها در دسترس خواهد بود.

امکانات نرم افزار خزانه‌داری

نکات شاخص نرم افزار خزانه‌داری

اپ‌های موبایل دیدگاه همراه

در راستای دسترس‌پذیری بیشتر نرم افزار دیدگاه، با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی در هر بخش می‌توان به اطلاعات نرم افزاری خود در حوزه‌های مختلف اتوماسیون، انبار، منابع انسانی و سایر موارد دسترسی داشت.

دانلود اپ موبایل

اپ موبایل انباردار

نرم افزار خزانه‌داری چه مزیت‌هایی دارد؟

از طریق امکانات نرم افزار خزانه‌داری، کاربر واحد مالی حسابداری لازم نیست تک‌تک اسناد خود را به صورت دستی در نرم افزار ثبت کند، بلکه می‌تواند از سیستم‌های مرجع ثبت اسناد استفاده کند و کاربر صرفاً کار کنترل را انجام دهد و به مفهوم واقعی، خود کارشناسی و نظارت مالی را بر عهده بگیرد. علاوه بر امکانات فوق، مدیریت خزانه‌های مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه و همچنین شعب شرکت‌های توزیع شده بخش دیگری از قابلیت‌های اساسی نرم افزار خزانه‌داری است.

همچنین امکان تهیه گزارشات متنوع در قالب های متنوع Excel ،Word ،Httml ،Pdf و Text امکان‌پذیر است که برخی از این گزارشات به صورت زیر است:

  • نقدینگی حساب‌های خزانه
  • تراکنش‌های طرف حساب‌ها
  • تغییر وضعیت‌های اسناد پرداختنی
  • تغییر وضعیت‌های اسناد دریافتنی
  • مانده بانک‌ها و گردش ریز آنها
  • مانده صندوق‌ها و گردش ریز آنها
  • امکان تهیه خروجی گزارشات

نرم افزارهای راهکار مالی دیدگاه در دانشگاه امیرکبیر

مهندس محسن دخانچی مدیر مالی وقت دانشگاه در زمان پیاده‌سازی سیستم مالی دیدگاه: نرم افزارهای دیدگاه؛ کنترل و نظارت دقیق فرآیندهای مالی دانشگاه امیرکبیر را محقق کرد.

اطلاعات بیشتر درباره این نرم افزار در کاتالوگ محصولات چارگون قابل دسترس است.

با این مطلب بیشتر آشنا شویم

کاربرد مهم نرم افزار خزانه داری، مدیریت انواع دریافت و پرداخت است که با قابلیت‌های متنوع خود نیازهای انواع کسب‌وکارهای بخش خصوصی (بازرگانی، تولیدی و خدماتی) را پوشش می‌دهد. مدیریت تنخواه گردان‌‌های شرکت و همچنین مدیریت تضامین نیز از طریق این نرم افزار قابل انجام است. مدیریت تمامی فرآیندهای مربوط به انواع دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مدیریت تضامین، مدیریت تنخواه، مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی و آگاهی از شرایط لحظه‌ای مالی شرکت از امکانات نرم افزار خزانه‌داری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه است.

از طریق نرم افزار خزانه داری، با استفاده از ارتباط با نرم افزار بودجه و اعتبارات در زمان ثبت هر گونه رویداد دریافت و پرداخت، قابلیت کنترل رویداد با پیش‌بینی بودجه ایجاد شده است. این قابلیت به نحوی‌ست که حتی می‌توان مصارف مرتبط با مراکز هزینه و پروژه‌ها را نیز مدیریت کرد.

از طریق امکانات نرم افزار خزانه داری، کاربر واحد مالی حسابداری لازم نیست تک‌تک اسناد خود را به صورت دستی در نرم افزار ثبت کند، بلکه می‌تواند از سیستم‌های مرجع ثبت اسناد استفاده کند و کاربر صرفاً کار کنترل را انجام دهد و به مفهوم واقعی، خود کارشناسی و نظارت مالی را بر عهده بگیرد. علاوه بر امکانات فوق، مدیریت خزانه‌های مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین شعب شرکت‌های توزیع شده بخش دیگری از قابلیت‌های اساسی نرم افزار خزانه‌داری است.

همچنین امکان تهیه گزارش‌های متنوع در قالب‌های متنوع Excel ،Word ،Httml ،Pdf و Text امکان‌پذیر است. امکان تعیین دسته‌چک‌های مجاز به استفاده و امکان استفاده هم‌زمان چند دسته چک فعال، امکان تعریف دسته‌چک و تخصیص الگوی چاپی مورد نظر به آن، امکان ثبت اطلاعات چک‌ها و اسناد دریافتنی، امکان مدیریت چک‌های دریافت شده، امکان مدیریت چک‌های صادر شده و ثبت خودکار دستور انتقال تأمین موجودی حساب پشتیبان به جاری از جمله امکانات نرم افزار خزانه داری است.

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر