پرش به محتوای اصلی
بخش اول:

BPMN چیست؟

 • مهدی عامری
 • 31 دقیقه
 • خلاصه مطلب: در بخش اول این رویداد آنلاین، مهدی عامری مدیر راهکار BPMS چارگون، به تعریف BPMN و استانداردهای آن می‌پردازد.

بخش دوم:

پایان‌های مناسب

 • مهدی عامری
 • 21 دقیقه
 • خلاصه مطلب: مهدی عامری در بخش دوم این وبینار، پایان‌های مناسب برای فرآیندها را شرح می‌دهد.

BPMS، راهی هوشمند برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد سازمان.

مدلسازی فرایند
بخش سوم:

نام‌گذاری

 • مهدی عامری
 • 24 دقیقه
 • خلاصه مطلب: مهدی عامری در بخش سوم این وبینار، در خصوص نحوه نام‌گذاری مراحل مختلف فرآیندها صحبت می‌کند.

مدلسازی فرایند

بخش چهارم:

خوانایی مدلسازی فرآیند

 • مهدی عامری
 • 40 دقیقه
 • خلاصه مطلب: در بخش چهارم وبینار، مهدی عامری از چگونگی خوانا بودن مدلسازی فرآیند می‌گوید.

بخش پنجم:

بررسی شرط و پاسخ به آن

 • مهدی عامری
 • 21 دقیقه
 • خلاصه مطلب: مهدی عامری در بخش پایانی وبینار، در خصوص بررسی شرط‌ها حین فرآیند و نحوه پاسخ به آنها می‌گوید.