پرش به محتوای اصلی
نرم افزار مدیریت فرایندها دیدگاه در شرکت اسفالت طوس

شرکت آسفالت طوس

به گفته دکتر رضایی مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت آسفالت طوس با بکارگیری دیدگاه، تجربه رضایت‌بخشی در این مجموعه از بهبود و تسریع روال‌های اجرایی و اداری فراهم شده است.

نرم افزار مدیریت فرایندها دیدگاه در شرکت چگالش

شرکت چگالش

قابلیت‌های سیستم مدیریت فرآیند دیدگاه موجب شده‌ تا مدیران شرکت چگالش بتوانند علاوه بر بهینه کردن فرآیندهای موجود به طراحی و فرآیندهای جدید و نوآورانه در ساختار اداری نیز بیاندیشد.

شرکت پلی پروپیلن جم

نرم‌افزارهای مجموعه دیدگاه با ایجاد یکپارچگی در سیستم‌های اطلاعاتی این سازمان با کاهش خطای کاربری و تسریع انجام محاسبات تحول مثبتی در بهبود عملکرد و رضایت ذینفعان ایجاد کرده است.