پرش به محتوای اصلی
بخش اول:

سخنرانی کلیدی

 • سرور رضایی
 • ۷ دقیقه
 • خلاصه مطلب: در رویداد اول این وبینار با موضوع جبران خدمات، سرور رضایی مدیر امور مشتریان چارگون در خصوص نظام جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی صحبت می‌کند.

بخش دوم:

بهبود تجربه کارکنان

 • شاهین عاضدی
 • ۱۵ دقیقه
 • خلاصه مطلب: در این بخش از وبینار، شاهین عاضدی مالک محصول نرم‌افزارهای منابع انسانی، از تجربه‌های متفاوت کارکنان در یک سازمان با شرایط یکسان می‌گوید.

بخش سوم:

از جذب تا بازنشستگی

 • آتنا امین
 • ۸ دقیقه
 • خلاصه مطلب: در ادامه این رویداد آنلاین، آتنا امین کارشناس فروش محصول سخنانی را در مورد فرایند جذب تا بازنشستگی به کمک نرم‌افزارهای منابع انسانی ارائه می‌کند.

بخش چهارم:

مدیریت بهینه امور رفاهی پرسنل

 • الهام یگانه‌راد
 • ۱۰ دقیقه
 • خلاصه مطلب: الهام یگانه‌راد مالک محصول نرم‌افزارهای منابع انسانی چارگون در ادامه این وبینار، از نقش نرم‌افزارهای منابع انسانی در مدیریت بهینه امور رفاهی پرسنل می‌گوید.

بخش پنجم:

مدیریت یکپارچه حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان

 • سهیل اسرار
 • ۸ دقیقه
 • خلاصه مطلب: سهیل اسرار مالک محصول نرم‌افزارهای منابع انسانی در این بخش از مدیریت یکپارچه حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان به کمک نرم‌افزارهای منابع انسانی می‌گوید.

وبینار جعبه ابزار منابع انسانی

بخش ششم:

اهمیت نظام جبران خدمات در سازمان‌ها

 • علی آب‌روشن
 • ۲۱ دقیقه
 • خلاصه مطلب: علی آب‌روشن مشاور و مدرس منابع انسانی، در خصوص گذار از شغل‌محوری به فردمحوری در سازمان‌های ایرانی صحبت کرد.

بخش هفتم:

کاربرد BI در مدیریت منابع انسانی

 • خشایار رفعتی
 • ۱۵ دقیقه
 • خلاصه مطلب: در این بخش خشایار رفعتی مدیر توسعه BI چارگون، نکاتی را درباره کاربردهای هوش تجاری در مدیریت منابع انسانی ارائه می‌دهد.

بخش هشتم:

پرسش و پاسخ

 • الهام یگانه‌راد و سهیل اسرار
 • ۱۲ دقیقه
 • خلاصه مطلب: در بخش پایانی رویداد، الهام یگانه‌راد و سهیل اسرار به سؤالات مخاطبان در حوزه منابع انسانی پاسخ دادند.