پرش به محتوای اصلی

کارخانجات تولیدی و صنعتی

صنعت دارویی اهمیت بسیاری در اقتصاد کشورمان دارد و مکانیزاسیون فرآیندهای آن در حوزه‌های مختلف تولید، پشتیبانی و امور مدیریتی نقش مهمی در کاهش هزینه و سودآوری آن دارد. مکانیزه کردن فرآیندهای اصلی این صنعت ضمن حفظ کیفیت و استانداردهای لازم، به بهره‌وری و توسعه بیشتر منجر می‌شود و افزایش امنیت دارویی شهروندان و ارتقای سلامت جامعه را محقق می‌کند.

کاربردهای مهم نرم‌افزار BPMS دیدگاه در صنایع دارویی
راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه با ارائه نسل جدید نرم‌افزار BPMS، راهکارهای خاص منظوره Filing و Artwork را در صنایع تولید دارو مکانیزه و پیاده‌سازی می‌کند.

پیاده‌سازی فرآیندهای مهم صنایع دارویی با نرم‌افزار BPMS دیدگاه

تجربه مشتریان چارگون راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه

مزیت‌های مهم BPMS دیدگاه در صنعت دارویی