پرش به محتوای اصلی
روز آبنبات چوبی در چارگون
روز جهانی آبنبات چوبی در چارگون

بزرگداشت روز جهانی آبنبات چوبی در چارگون یک از برنامه‌های رفاهی شرکت در راستای ایجاد یک حال خوب برای همکاران بود. یک کودک درون شاد و فعال، در زندگی شخصی‌مان اثر شگرفی می‌گذارد. ضمن اینکه بر ایجاد آرامش و افزایش خلاقیتمان در محیط کار و داشتن روابطی سالم هم تأثیرگذار است. این کودک درون که […]